[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] wml://distrib/netinst.wmlAquí teniu la primera versió de la traducció.

Salutacions.

#use wml::debian::template title="Instal·lant Debian des d'Internet" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.29" maintainer="Alytidae"

<p>Aquest mètode d'instal·lació de Debian requereix una connexió estable a Internet
<em>durant</em> la instal·lació. Comparat amb altres mètodes descarregaràs
menys dades, ja que el procés s'adapta als requisits del teu ordinador. Les connexions
ethernet i sense fil són compatibles amb aquest procés. Malauradament, les targetes RDSI
<em>no</em> ho són de compatibles.</p>
<p>Hi ha tres opcions d'instal·lació a través de la xarxa:</p>

<toc-display />
<div class="line">
<div class="item col50">

<toc-add-entry name="smallcd">Imatges petites de CD o memòries USB</toc-add-entry>

<p>A continuació trobareu les imatges.
Trieu l'arquitectura del processador a baix.</p>

<stable-netinst-images />
</div>
<div class="clear"></div>
</div>

<p>Per a més detalls consulteu: <a href="../CD/netinst/">Instal·lació a través
de la xarxa des d'un CD mínim</a></p>

<div class="line">
<div class="item col50">

<toc-add-entry name="verysmall">CD petits, memòries USB flexibles, etc.</toc-add-entry>

<p>Podeu descarregar un parell d'imatges de CD de mida petita, adequat per
memòries USB i dispositius similars. Graveu la imatge al suport i arrenqueu-lo
per començar la instal·lació.</p>

<p>En funció de l'arquitectura hi pot haver diversitat en el suport que podeu utilitzar
per instal·lar des d'imatges petites de CD.
</p>

<p>Per a més detalls, consulteu
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">el manual d'instal·lació per a la vostra
arquitectura</a>, especialment el capítol
<q>Obtenir el suport d'instal·lació del sistema</q>.</p>

<p>A continuació hi ha els enllaços a les imatges disponibles (consulteu l'arxiu MANIFEST
per a més informació):</p>

<stable-verysmall-images />
</div>
<div class="item col50 lastcol">

<toc-add-entry name="netboot">Arrencada des de la xarxa</toc-add-entry>

<p>Configureu un servidor TFTP i un DHCP (o BOOTP o RARP) que serviran
els mitjans d'instal·lació a les màquines de la xarxa local.
Si la BIOS de l'ordinador client ho suporta podeu arrencar la instal·lació
de Debian des de la xarxa (utilitzant PXE i TFTP) i procedir
amb la instal·lació de la resta també des de la xarxa.</p>

<p>No totes les màquines suporten l'arrencada des de la xarxa. Aquest mètode
d'instal·lació no està recomanat per a usuaris novells ja que implica feina
addicional.</p>

<p>Per a més detalls, consulteu
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual"> el manual d'instal·lació per
a la vostra arquitectura</a>, especialment el capítol
<q>Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP</q>.</p>
<p>A continuació hi ha els enllaços a les imatges disponibles (consulteu l'arxiu MANIFEST
per a més informació:</p>

<stable-netboot-images />
</div>
</div>


Reply to: