[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#870351] po-debconf://openvpnNo me vaig explicar bé. Volia dir al correu per enviar el bug amb la
traducció, que vaig posar la 2.4.0-6, que és la que tenc instal·lada (el
reportbug me la va agafar per defecte i no m'hi vaig fixar):

https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=870351


El 01/08/17 a les 17:37, Innocent De Marchi ha escrit:
> Alytidae
>
>> Ja està enviat. No m'he fixat i a la capçalera del correu no he posat
>> l'última versió de openvpn, tot i que al .po sí que hi ha la versió
>> correcta. No sé si això podria generar alguna confusió.
>>
> No és necessari posar la versió a la capçalera del correu. Sí que cal
> posar atenció en posar, a tots els correus (ITT, RFR, LCFC) la mateixa
> capçalera.
>
> Salutacions!
>
> I. De Marchi
>


Reply to: