[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#870351] po-debconf://openvpnJa està enviat. No m'he fixat i a la capçalera del correu no he posat
l'última versió de openvpn, tot i que al .po sí que hi ha la versió
correcta. No sé si això podria generar alguna confusió.

Salutacions.


Reply to: