[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#870351] po-debconf://openvpnAlytidae

> Ja està enviat. No m'he fixat i a la capçalera del correu no he posat
> l'última versió de openvpn, tot i que al .po sí que hi ha la versió
> correcta. No sé si això podria generar alguna confusió.
> 

No és necessari posar la versió a la capçalera del correu. Sí que cal
posar atenció en posar, a tots els correus (ITT, RFR, LCFC) la mateixa
capçalera.

Salutacions!

I. De Marchi


Reply to: