[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Proposició:_tornem_a_començar!On Sat, Jan 31, 2004 at 11:38:00AM -0800, Matt Bonner wrote:
> A mi m'agradari comenc,ar a actualitzar pagines web. Aleshores, 
> hauria d'enviar emails amb tema, per exemple:

Excel·lent!

> ITT: http://www.debian.org/distrib/packages

[ITT] wml://distrib/packages, em sembla

> ? Que per cert, vaig traduir fa temps, pero els logs son conflictius...
> 
> La pagina d'estadistiques diu que no s'ha traduit.
>  ( http://www.debian.org/devel/website/stats/ca.html )
> 
> A la pagina anglesa sort un enllac, pero aquest esta trencat.
>  ( http://www.debian.org/distrib/packages )
> 
> La vaig traduir, i em sembla veure un email que faltaven correccions,
> pero on es la versio traduida ara?

Es veu que els webmasters han llevat les pàgines que estaven massa
desactualitzades des de fa més de 6 mesos. D'adjunte les versions que he
rescatat de CVS.

> I per ultim, una pregunta per que no he vist resposta--hi ha algun
> sistema per saber quan s'actualitzen pagines angleses per aixi saber
> que tenim feina nosaltres?

http://www.debian.org/international/l10n/

Endavant Matt!

-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/
#use wml::debian::template title="Paquets"
#use wml::debian::translation-check translation="1.51" maintainer="Jordi Mallach"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#use wml::debian::toc

<toc-display/>

<hr>

<toc-add-entry name="note">Notes introduct�s</toc-add-entry>

<p>Tots els paquets s�liures segons els
<a href="../social_contract#guidelines">Principis del Programari Lliure de
Debian</a>. A�assegura l'�redistribuci�iure dels paquets i
del seu codi font. La distribuci�bian oficial �el que est�ontingut
en la secci�m>main</em> del arxiu de Debian.</p>

<P>Com un servei als nostres usuaris, prove�paquets en seccions separades
que no es poden incloure en la distribuci�m>main</em> degut o a una
llic�ia restrictiva o a temes legals. Aquestes seccions s�  <blockquote><dl>
  <dt><em>Contrib</em></dt>
   <dd>Els paquets en aquesta �a s�liures, per�penen d'altre
    programari que no �lliure.</dd>
  <dt><em>Non-Free</em></dt>
   <dd>No �que els paquets en aquesta �a necess�ament costen diners,
	 per�nen alguna condici� la seva llic�ia que restringeix el
	 seu �la seva redistribuci�dd>
  <dt><em>Non-US/Main</em> i <em>Non-US/Non-Free</em></dt>
   <dd>Aquests paquets no es poden exportar dels EUA, s�rim�ament
	 paquets de programari de xifrat, o programari que pot tenir
	 complicacions per temes de patents. La gran part d'aquests paquets
	 s�liures, per�guns no.</dd>
  </dl></blockquote>

<p>Teniu en compte que els mateixos paquets poden apar�er en varies
distribucions, per�b diferents n�s de versions.</p>

<hr>

<toc-add-entry name="view">Veure les llistes de paquets</toc-add-entry>

<DL>

<DT><A HREF="http://packages.debian.org/stable/";>Vegeu els paquets en la
 distribuci�TRONG>stable</STRONG> </A></DT>
 <DD>Aquesta �l'�a versi�icial de la distribuci�bian
 GNU/Linux, Aquest �programari estable i molt testejat, que canvia nom� si s'incorporen arreglos de seguretat o usabilitat majors.

 <P>Vegeu les <a href="$(HOME)/releases/stable/">p�nes de la distribuci�stable</A> per m�informaci� <br>&nbsp;
 </DD>

<DT><A HREF="http://packages.debian.org/testing/";>Vegeu els paquets
 de la distribuci�TRONG>testing</STRONG> </A></DT>
 <DD>Aquesta �a cont�ls paquets que s'espera que siguin part
 de la propera distribuci�able.
 Hi ha criteris estrictes que un paquet en unstable
 (vegeu a continuaci�a d'acomplir abans que es puga afegir-lo a
 testing.
 Teniu en co,pte que �testing� no reb les actualitzacions de seguretat
 <a href="../security/faq#testing">de l'equip de seguretat</a> a temps.

 <P>Vegeu les <a href="$(HOME)/releases/testing/">p�nes de
 la distribuci�sting</A> per m�informaci� <br>&nbsp;
 </DD>

<DT><A HREF="http://packages.debian.org/unstable/";>Vegeu els paquets
 de la distribuci�TRONG>unstable</STRONG> </A></DT>
 <DD><p>Aquesta �a cont�ls paquets m�recents en Debian. Una vegada
 que un paquet ha acomplit els criteris d'estabilitat i qualitat
 d'empaquetaci�'inclour�e la distribuci�sting. �unstable� tampoc est� suportada <a href="../security/faq#testing">per l'equip de seguretat</a>.</p>

 <p>Els paquets de unstable s�ls que menys s'han provat i poden
 contenir defectes prou greus per afectar l'estabilitat del vostre
 ordinador. Nom�els usuaris m�experimentats deuen considerar
 utilitzar aquesta distribuci�p></DD>

</DL>

<HR>

<H2><A NAME="search_packages">Recerca en els directoris dels paquets</A></H2>

<FORM METHOD="GET" ACTION="http://packages.debian.org/cgi-bin/search_packages.pl";>
<LABEL FOR="kw">Paraules clau:</LABEL>
<INPUT TYPE="text" SIZE="30" NAME="keywords" ID="kw">
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Cercar"> <INPUT TYPE="reset" VALUE="Esborrar">
<BR>
Cercar per:
<INPUT TYPE=RADIO NAME="searchon" VALUE="names" ID="onlynames" CHECKED>

<LABEL FOR="onlynames">Nom�noms de paquets</LABEL>&nbsp;&nbsp;
<INPUT TYPE=RADIO NAME="searchon" VALUE="all" ID="descs">
<LABEL FOR="descs">Descripcions</LABEL>
<BR>
Permetre cercar en subparaules:
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="subword" VALUE="1" CHECKED>
<BR>
Distribuci�SELECT NAME="version">
 <OPTION VALUE="unstable">unstable</OPTION>
 <OPTION VALUE="testing">testing</OPTION>
 <OPTION VALUE="stable" SELECTED>stable</OPTION>
 <OPTION VALUE="all">qualsevol</OPTION>
</SELECT>
Secci�SELECT NAME="release">
 <OPTION VALUE="main">main</OPTION>
 <OPTION VALUE="contrib">contrib</OPTION>
 <OPTION VALUE="non-free">non-free</OPTION>
 <OPTION VALUE="non-us">non-US</OPTION>
 <OPTION VALUE="all" SELECTED>qualsevol</OPTION>
</SELECT>
</FORM>

<p>Cercar �molt senzill, per�la vegada molt flexible:
<ul>
<li>Les recerques per noms de paquet haurien de ser de nom�una paraula
<li>Es permet l�a booleana est�ard amb "and" (i) i "or" (o).
<li>Incl�an no heu seleccionat l'opci� cercar per subparaula,
  el afegir un * al final d'una paraula clau permet cercar per
  subparaula amb aquesta paraula.
<li>Cercar per subparaula nom�cerca sufixos arbitraris, no prefixos.
</ul>
<HR>

<H2><A NAME="search_contents">Recerca pels continguts dels paquets</A></H2>

<P>Aquest motor de recerca us permet cercar pels continguts de
distribucions Debian per qualsevol nom de fitxer (o nom�part de nom
de fitxer) que �un component d'un paquet.
Tamb�odeu obtenir una llista de fitxers en un paquet donat.

<BR>

<FORM METHOD="GET" ACTION="http://packages.debian.org/cgi-bin/search_contents.pl";>
<LABEL FOR="keyword">Paraula clau:</LABEL>
<INPUT TYPE="text" SIZE=30 NAME="word" ID="keyword"> &nbsp;
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Cercar"> &nbsp;<INPUT TYPE="reset" VALUE="Esborrar">
<BR>
Cercar per:
<br>
<input type=radio name="searchmode" value="searchfiles" id="searchfiles" checked>
 <label for="searchfiles">paquets que continguin fitxers amb noms com
 aquest</label>
<br>
<input type=radio name="searchmode" value="searchfilesanddirs" id="searchfilesanddirs">
 <label for="searchfilesanddirs">paquets que continguin fitxers o directoris amb noms com aquest</label>
<br>
<input type=radio name="searchmode" value="filelist" id="filelist">
 <label for="filelist">tots els fixters d'aquest paquet</label>
<br>
<LABEL FOR="casesens">Sensible a les maj�es:</LABEL>
<SELECT NAME="case" ID="casesens">
 <OPTION VALUE="insensitive" SELECTED>no</OPTION>
 <OPTION VALUE="sensitive">s�OPTION>
</SELECT>
<LABEL FOR="distro">Distribuci�LABEL>
<SELECT NAME="version" ID="distro">
 <OPTION VALUE="stable" SELECTED>stable</OPTION>
 <OPTION VALUE="testing">testing</OPTION>
 <OPTION VALUE="unstable">unstable</OPTION>
</SELECT>
<LABEL FOR="architecture">Arquitectura:</LABEL>
<SELECT NAME="arch" ID="architecture">
 <OPTION VALUE="i386" SELECTED>Intel x86</OPTION>
 <OPTION VALUE="m68k">Motorola 680x0</OPTION>
 <OPTION VALUE="alpha">Alpha</OPTION>
 <OPTION VALUE="sparc">SPARC</OPTION>
 <OPTION VALUE="powerpc">PowerPC</OPTION>
 <OPTION VALUE="arm">ARM</OPTION>
 <option VALUE="hppa">HP PA/RISC</option>
 <option value="ia64">Intel IA-64</option>
 <option value="mips">MIPS</option>
 <option value="mipsel">MIPS (DEC)</option>
 <option value="s390">IBM S/390</option>
# SuperH is currently not in shape for anything
# <option value="sh"></option>
# TODO: Hurd should be listed as a separate distribution
# <option value="hurd-i386">Hurd (i386)</option>
</SELECT>
</FORM>
#use wml::debian::template title="Obtenir Debian"
#use wml::debian::translation-check translation="1.34"

<p>Debian GNU/Linux es distribueix <a href="../intro/free">lliurement</a>
en Internet. Podeu descarregar-la sencera des de qualsevol de les nostres
<a href="ftplist">r�iques</a>.</p>

<p>Si simplement voleu instal�lar Debian, haur� de:</p>

<UL>
 <li>comprar <a href="../CD/vendors/">un joc de CD</A> a algun dels llocs
   que venen CD de Debian i instal�lar des d'ells, o
 <li>instal�lar <a href="netinst">descarregant a trav�de Internet</a>.
</UL>

<p>El <a href="../releases/stable/installmanual">Manual d'Instal�laci�> per
a la vostra arquitectura cont�nstruccions i enlla� per a tots els fitxers
que necessiteu instal�lar.</p>

<p><strong><em>Hauria d'instal�lar Debian des d'un CD o a trav�de la xarxa?</em></strong></p>

<P>Recomanem que els que vagen a fer una instal�laci�r primera vegada
compren el joc de CD.
<br>
Molts llocs venen la distribuci�r menys de US$5 m�despeses d'enviament
(comproveu la seua p�na web per a veure si fan enviaments internacionals).
<br>
Alguns dels <A HREF="../doc/books">llibres sobre Debian</A> tamb�enen amb CD.
</p>

<p>Aquests s�ls avantatges b�ques dels CD:</p>

<ul>
 <li>Les instal�lacions des de un joc de CD s��simples.</li>
 <li>Podeu instal�lar en m�ines sense connexi�Internet.</li>
 <li>Podeu instal�lar Debian en m�d'una m�ina.</li>
 <li>El CD es pot fer servir per a recuperar un sistema Debian danyat m�   f�lment.</li>
</ul>

<p>Per altra banda, una instal�laci�r xarxa tamb��ls seus avantatges:</p>

<ul>
 <li>No heu de pagar els CD.</li>
 <li>Nom�descarregareu els paquets .deb que realment voleu.
   <br>
   Si adquiriu un joc de CD sencer, tindreu molts paquets que no fareu
   servir mai.</li>
 <li>Una instal�laci�r xarxa de la distribuci�  <a href="../releases/testing/">"testing"</a> vos proveir�els paquets
   m�recents, mentre que qualsevol imatges de CD de "testing" que
   descarregueu es quedaria obsoleta molt r�dament.</li>
</ul>

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: