[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Proposició: tornem a començar!Hola llista!

Com ja sabeu, l'equip de traduccions al català ha estat parat prou temps ja,
després d'un inici prou productiu.

Quan vam començar en l'agost de 2001, hi havia molt treball i erem relativament
poca gent fent coses, però vam aconseguir tenir les parts més importants de
la web traduïdes en pocs messos. Aquella inèrcia es va perdre perque jo era
l'únic desenvolupador catalanoparlant amb un compte en Debian, i el volum de
traduccions em va començar a resultar impossible de gestionar, ja que
normalment acabava sent l'únic que les revisava, i algunes traduccions em
costaven molt de revisar, i així va ser fins que vaig decidir que així no es
podia treballar, i es va intentar establir un sistema de correccions, que va
morir prou ràpidament quan el grup de correctors també es va veure curt de
temps per fer-ho. Des d'aquell moment, les contribucions que s'han fet han
sigut esporàdiques i descoordinades.

Com ja fa temps que tenim altres desenvolupadors catalans (el ja famós
"Polish Cabal" ;) Guillem Jover (àlias Slashdot dude!) i jo hem estat pensant
com tornar a fer que l'equip siga dinàmic i productiu, i distribuint la càrrega
de coordinació entre tots els que tinguen comptes a Debian per a que ningú es
creme. Ara mateix, seriem: Jordi Mallach (jordi), Guillem Jover (guillem),
Robert Millan (rmh), Jesús Climent (mooch), Sergio Talens (sto)
i Steve Langasek (vorlon).

Hem fet una llista de les coses que cal fer, i per damunt de tot, com fer-les.
<http://people.debian.org/~guillem/catalan/TODO>.

En principi, la nostra prioritat seria fer que tots els missatges que surten
quan s'instal·la Sarge siguen en català. Això inclou Debian-Installer, les
plantilles debconf dels paquets inclossos al sistema base, els programes en sí
que s'utilitzen al sistema base, i intentar mantenir al dia les pàgines web
ja traduïdes, i traduir alguna nova important si cal (que caldrà, ja ho dic
jo... ;) Però a banda d'això, tenim també moltes més tasques per davant: la
resta de plantilles debconf sense traduir és la més evident.

Per últim, tenim una llista de llocs d'on es podria treure ajuda.

COORDINACIÓ

Si hem trigat tant de temps en enviar aquesta proposta era perque no sabiem
molt bé com voliem fer tot açò (per web? per correu?), i finalment hem optat
per preguntar als coordinadors dels equips més dinàmics del moment (el francès
i l'holandès) i hem descobert que ho tenen muntat prou bé.

Ací teniu una explicació de com funcionen aquests dos equips, i és la manera
que ens agradaria adoptar per l'equip català:

<http://lists.debian.org/debian-i18n/2004/debian-i18n-200401/msg00034.html>

TERMINOLOGIA

En el passat, haviem acordat seguir la guia d'estil de Softcatalà i el recull
de termes tecnològics i el termcat per a les nostres traduccions.

<http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm>
<http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/3.0/recull.htm>

Tant els projectes de traducció Mozilla, OpenOffice, GNOME, KDE i segurament
altres importants utilitzen aquestes regles d'estil i terminologia, així que
pensem que hauriem de seguir per aquest camí. De tota manera, el món de Debian
té el seu lèxic propi (concepte distint per al terme "distribució", etc.) i
també necessitarem un recull propi. Antoni Bella va anar recopilant un recull
per Debian en l'anterior etapa, segurament encara el té i el podrem fer servir.

COM COL·LABORAR

Tota l'activitat estarà a la llista oficial de traduccions al català,
<debian-l10n-catalan@lists.debian.org>, així que només teniu que subscriure-vos
i demanar alguna tasca.
Segurament també obrirem un projecte a Alioth on ficarem les pàgines web
dinàmiques amb les estadístiques de les traduccions, etc., que complementaria
la informació general que es troba en
<http://www.debian.org/international/Catalan/>.

Bé, esperem comentaris, i si la gent està d'acord i es veu que hi ha
prou gent per dur-lo endavant (això no podrà funcionar si no tenim tant
traductors com correctors), Guillem i jo ficarem en marxa el rotllo dels
correus i tot això, i ja es parla en més calma, a banda de fer la crida
a les comunitats catalanes per a veure si treiem un equip prou gran i
podem avançar a bon pas.

Jordi i Guillem
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: