[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Proposició:_tornem_a_començar!Hola a tots,

Jordi, Guillem, gracies per reanudar el tram de traduccio.  I els
enllacos que heu inclos eren molt informatives, no havia vist la
meitat!

A mi m'agradari comenc,ar a actualitzar pagines web.  Aleshores, 
hauria d'enviar emails amb tema, per exemple:

ITT: http://www.debian.org/distrib/packages

?  Que per cert, vaig traduir fa temps, pero els logs son conflictius...

La pagina d'estadistiques diu que no s'ha traduit.
  (  http://www.debian.org/devel/website/stats/ca.html )

A la pagina anglesa sort un enllac, pero aquest esta trencat.
  ( http://www.debian.org/distrib/packages )

La vaig traduir, i em sembla veure un email que faltaven correccions,
pero on es la versio traduida ara?

I per ultim, una pregunta per que no he vist resposta--hi ha algun
sistema per saber quan s'actualitzen pagines angleses per aixi saber
que tenim feina nosaltres?

gracies,
Matt

--- Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:
> Hola llista!
> 
> Com ja sabeu, l'equip de traduccions al catal&#224; ha estat parat prou temps
ja,
> despr&#233;s d'un inici prou productiu.
> 
> Quan vam comen&#231;ar en l'agost de 2001, hi havia molt treball i erem
> relativament
> poca gent fent coses, per&#242; vam aconseguir tenir les parts m&#233;s
importants de
> la web tradu&#239;des en pocs messos. Aquella in&#232;rcia es va perdre
perque jo era
> l'&#250;nic desenvolupador catalanoparlant amb un compte en Debian, i el
volum de
> traduccions em va comen&#231;ar a resultar impossible de gestionar, ja que
> normalment acabava sent l'&#250;nic que les revisava, i algunes traduccions
em
> costaven molt de revisar, i aix&#237; va ser fins que vaig decidir que
aix&#237; no es
> podia treballar, i es va intentar establir un sistema de correccions, que va
> morir prou r&#224;pidament quan el grup de correctors tamb&#233; es va veure
curt de
> temps per fer-ho. Des d'aquell moment, les contribucions que s'han fet han
> sigut espor&#224;diques i descoordinades.
> 
> Com ja fa temps que tenim altres desenvolupadors catalans (el ja fam&#243;s
> "Polish Cabal" ;) Guillem Jover (&#224;lias Slashdot dude!) i jo hem estat
pensant
> com tornar a fer que l'equip siga din&#224;mic i productiu, i distribuint la
> c&#224;rrega
> de coordinaci&#243; entre tots els que tinguen comptes a Debian per a que
ning&#250; es
> creme. Ara mateix, seriem: Jordi Mallach (jordi), Guillem Jover (guillem),
> Robert Millan (rmh), Jes&#250;s Climent (mooch), Sergio Talens (sto)
> i Steve Langasek (vorlon).
> 
> Hem fet una llista de les coses que cal fer, i per damunt de tot, com
> fer-les.
> <http://people.debian.org/~guillem/catalan/TODO>.
> 
> En principi, la nostra prioritat seria fer que tots els missatges que surten
> quan s'instal&#183;la Sarge siguen en catal&#224;. Aix&#242; inclou
Debian-Installer, les
> plantilles debconf dels paquets inclossos al sistema base, els programes en
> s&#237;
> que s'utilitzen al sistema base, i intentar mantenir al dia les p&#224;gines
web
> ja tradu&#239;des, i traduir alguna nova important si cal (que caldr&#224;,
ja ho dic
> jo... ;) Per&#242; a banda d'aix&#242;, tenim tamb&#233; moltes m&#233;s
tasques per davant: la
> resta de plantilles debconf sense traduir &#233;s la m&#233;s evident.
> 
> Per &#250;ltim, tenim una llista de llocs d'on es podria treure ajuda.
> 
> COORDINACI&#211;
> 
> Si hem trigat tant de temps en enviar aquesta proposta era perque no sabiem
> molt b&#233; com voliem fer tot a&#231;&#242; (per web? per correu?), i
finalment hem optat
> per preguntar als coordinadors dels equips m&#233;s din&#224;mics del moment
(el
> franc&#232;s
> i l'holand&#232;s) i hem descobert que ho tenen muntat prou b&#233;.
> 
> Ac&#237; teniu una explicaci&#243; de com funcionen aquests dos equips, i
&#233;s la manera
> que ens agradaria adoptar per l'equip catal&#224;:
> 
> <http://lists.debian.org/debian-i18n/2004/debian-i18n-200401/msg00034.html>
> 
> TERMINOLOGIA
> 
> En el passat, haviem acordat seguir la guia d'estil de Softcatal&#224; i el
recull
> de termes tecnol&#242;gics i el termcat per a les nostres traduccions.
> 
> <http://www.softcatala.org/projectes/eines/guiaestil/guiaestil.htm>
> <http://www.softcatala.org/projectes/eines/recull/3.0/recull.htm>
> 
> Tant els projectes de traducci&#243; Mozilla, OpenOffice, GNOME, KDE i
segurament
> altres importants utilitzen aquestes regles d'estil i terminologia, aix&#237;
que
> pensem que hauriem de seguir per aquest cam&#237;. De tota manera, el
m&#243;n de
> Debian
> t&#233; el seu l&#232;xic propi (concepte distint per al terme
"distribuci&#243;", etc.) i
> tamb&#233; necessitarem un recull propi. Antoni Bella va anar recopilant un
recull
> per Debian en l'anterior etapa, segurament encara el t&#233; i el podrem fer
> servir.
> 
> COM COL&#183;LABORAR
> 
> Tota l'activitat estar&#224; a la llista oficial de traduccions al
catal&#224;,
> <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>, aix&#237; que nom&#233;s teniu que
> subscriure-vos
> i demanar alguna tasca.
> Segurament tamb&#233; obrirem un projecte a Alioth on ficarem les
p&#224;gines web
> din&#224;miques amb les estad&#237;stiques de les traduccions, etc., que
complementaria
> la informaci&#243; general que es troba en
> <http://www.debian.org/international/Catalan/>.
> 
> B&#233;, esperem comentaris, i si la gent est&#224; d'acord i es veu que hi
ha
> prou gent per dur-lo endavant (aix&#242; no podr&#224; funcionar si no tenim
tant
> traductors com correctors), Guillem i jo ficarem en marxa el rotllo dels
> correus i tot aix&#242;, i ja es parla en m&#233;s calma, a banda de fer la
crida
> a les comunitats catalanes per a veure si treiem un equip prou gran i
> podem avan&#231;ar a bon pas.
> 
> Jordi i Guillem

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free web site building tool. Try it!
http://webhosting.yahoo.com/ps/sb/Reply to: