[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: backportingEn/na Antoni Bella Perez ha escrit:
A Dijous 17 Juliol 2003 01:25, Xavi Drudis Ferran va escriure:
 
El Wed, Jul 16, 2003 at 01:27:08PM +0200, Antoni Bella Perez deia:
  
A Dimecres 16 Juliol 2003 07:56, Matt Bonner va escriure:
   
-- Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:
    
On Mon, Jul 14, 2003 at 11:06:27PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
     
  - backporting
      
"portar cap enrere" o algo..
     
Caldra alguna forma mes elegant, algun dia...
    
jo diria "integrar en versions anteriors", a falta d'una altra cosa.
O si no "retrotreure", "modificar retroactivament", "mantenir
regressivament"... o ja molt a sac... "retrointegrar"

  
	ports regressius

 Això em sona prou bé. Què us sembla?

 Toni
 
retroadaptabilitat      -     retroadaptar

La definició de 'backporting', l'he trobada a http://www.redhat.com/advice/speaks_backport.html
La traducció de 'porting' per adaptabilitat, a http://www.termcat.net/
--
Salutacions...Josep
http://www.geocities.com/SiliconValley/Horizon/1065/
--

Reply to: