[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

backportingEl Wed, Jul 16, 2003 at 01:27:08PM +0200, Antoni Bella Perez deia:
> A Dimecres 16 Juliol 2003 07:56, Matt Bonner va escriure:
> > -- Jordi Mallach <jordi@debian.org> wrote:
> > > On Mon, Jul 14, 2003 at 11:06:27PM +0200, Antoni Bella Perez wrote:
> > > >     - backporting
> > >
> > > "portar cap enrere" o algo..
> >
> > Caldra alguna forma mes elegant, algun dia...
> >

jo diria "integrar en versions anteriors", a falta d'una altra cosa. 
O si no "retrotreure", "modificar retroactivament", "mantenir regressivament"...
o ja molt a sac... "retrointegrar"

-- 
Xavi Drudis Ferran
xdrudis@tinet.orgReply to: