[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Correccions als index.wml de News [pedaç] Hola

 Solventa un important error quant a la sintaxi del paràgraf.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-
--- News/2002/index.wml.old	2002-02-08 02:29:26.000000000 +0100
+++ News/2002/index.wml	2003-07-15 22:34:58.000000000 +0200
@@ -5,9 +5,9 @@
 <p><:= get_recent_list ('.', '0', '$(ENGLISHDIR)/News/2002', '', '\d+\w*') :></p>
 
 <p>Podeu obtindre les últimes notícies
 <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">subscribint-vos</a> o navegant
-pels nostres arxius de
+pels nostres arxius de les llistes de correu
 <a href="http://lists.debian.org/debian-announce/debian-announce-2002/";>\
-<strong>debian-announce</strong></a> i en les llistes de correu
+<strong>debian-announce</strong></a> i
 <a href="http://lists.debian.org/debian-news/debian-news-2002/";>\
 <strong>debian-news</strong></a>.</p>
--- News/index.wml.old	2003-07-14 17:20:30.000000000 +0200
+++ News/index.wml	2003-07-15 22:35:37.000000000 +0200
@@ -9,14 +9,15 @@
 <hrline>
 
 <p>Podeu obtindre les últimes notícies de Debian
 <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">subscribint-vos</a> o navegant
-pels nostres arxius de <a href="http://lists.debian.org/debian-announce/";>
-<strong>debian-announce</strong></a> i en les llistes de correu
-<a href="http://lists.debian.org/debian-news/";>
+pels nostres arxius de les llistes de correu
+<a href="http://lists.debian.org/debian-announce/";>\
+<strong>debian-announce</strong></a> i
+<a href="http://lists.debian.org/debian-news/";>\
 <strong>debian-news</strong></a>.
 
-<p>Aquells qui cerquin informació a sobre dels actuals events en el
+<p>Aquells qui cerquin informació a sobre dels actuals esdeveniments en el
 desenvolupament de Debian potser els hi interesin les
 <a href="weekly/">Notícies setmanals de Debian</A>.
 
 <p>Per a veure les notícies d'anys anteriors podeu usar les següents pàgines:

Reply to: