[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

News 2003 [observacions] Hola

 He estat veient els canvis fets per en Jordi a les traduccions de les 
notícies que us vaig enviar i he notat el següent:

	* Si el traductor usa comandament s'agrairia que es respectes «20030102».
	* Els canvis a l'últim paragraf (així com d'altres) s'han d'exportar a les
	del 2002.
### Proposició
<p>Convidem a tota la gent interessada en aquesta àrea a asistir
a aquestes conferències, es trobin amb desenvolupadors i usuaris de Debian,
hi intrecanviïn firmes digitals GnuPG, discuteixin sobre diversos temes
relacionats amb Debian i el Programari Lliure, així com tanmateix participin a
la nostra vibrant comunitat.</p>
####

 Bona feina!!

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es.nospam> ## i
col·laborador dels projectes:
	Debian en català: http://www.debian.org/index.ca.html
	KDE en català: http://i18n.kde.org/stats/gui/HEAD/ca/
	T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-Reply to: