[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[arnatrix@orlandooo.com: Re: CD/faq/index.wml]Aquesta pàgina la va fer Arnatrix fa temps, però no vaig poder
corregir-la al seu temps. Algú vol fer-ho? Compareu-la amb
www.debian.org/CD/faq/index.en.html o index.wml si teniu el CVS
descarregat.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez -- Debian developer   http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net   jordi@debian.org   http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/
--- Begin Message ---
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

A Dilluns 02 Desembre 2002 01:57, Jordi Mallach va escriure:

> Açò em dona un 404. Pots enviar-me la pàgina?

Marxant!

- -- 
Using Debian GNU/Linux
GnuPG Key ID:82D0F194E5949F9E

No a la LSSI!
http://www.ugr.es/~aquiran/tc-lssi/lssi_12o.htm
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.6 (GNU/Linux)
Comment: For info see http://www.gnupg.org

iD8DBQE964W4gtDxlOWUn54RAknqAJwOs7vugJ/jSaWvxEjjx+B+vZQoKACfSghZ
cZg3KLiUx+kiAvUEGxGXQsY=
=h0k3
-----END PGP SIGNATURE-----
#use wml::debian::cdimage title="Preguntes Mes Freqüents sobre els CD de Debian " NOHEADER=true 
BARETITLE=true
#use wml::debian::toc

<define-tag toc-title-formatting endtag="required" whitespace="delete">
<p><strong>%body</strong></p>
</define-tag>

<h1><a name="top">Preguntes Mes Freqüents</a></h1>

<define-tag gototop whitespace=delete>
<p align="right"><a href="#top"><img src="top.png" alt="Top of page" width="11" height="11" border="0"></a></p>
</define-tag>

<toc-display/>

<hr>

<toc-add-entry name="what-is">Què es una "imatge de CD"?</toc-add-entry>

<p>Una imatge de CD es la representació exacta de les dades d'un CD en un arxiu normal d' ordinador, que pot 
ser transmès, per exemple, per Internet. Es fan servir programes per a torrar els arxius imatge a CD 
real.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="mailing-list">La meva pregunta no es respon en aquestes PMF - com puc enviar un 
missatge a les llistes de correu relacionades amb els CD de Debian?</toc-add-entry>

<p>Hi ha múltiples llistes de correu que us poden ser útils.
En tots els casos, hauríeu de <a href="http://lists.debian.org/";>buscar
als arxius de les llistes</a> abans d' enviar cap missatge a les llistes.
També podeu <a href="$(HOME)/MailingLists/subscribe">apuntar-vos</a>
i <a href="$(HOME)/MailingLists/unsubscribe">esborrar-vos</a>
de les llistes. De totes maneres, no cal que estigueu subscrit per a enviar missatges a les llistes - si no 
ho esteu, demaneu que us enviïn una copia de la resposta.</p>

<p>Llistes de correu relacionades amb problemes d' instal·lació des de CD:</p>

<ul>

 <li><a href="http://lists.debian.org/debian-cd/";>debian-cd</a>:
 Discussió sobre el procés de creació d'imatges de CD, repliques de CD
 disponibles, problemes quan arranquem des del CD, anuncis d' imatges
 oficials noves.</li>

 <li><a href="http://lists.debian.org/debian-boot/";>debian-boot</a>: Una
 mica mal anomenada, aquesta llista cobreix actualment el procés d' instal·lació
 ; qualsevol problema a partir d' haver arrencat satisfactòriament des del CD
 pot ser mes apropiat aquí que a debian-cd.</li>

 <li><a href="http://lists.debian.org/debian-user/";>debian-user</a>:
 Llista de suport general per a usuaris de Debian GNU/Linux. Esta
 mes enfocada a problemes trobats després d'una instal·lació satisfactòria,
 mentre es fa servir el sistema. Aquí hi ha també algunes llistes per als
 que no parlin Anglès, en <a href="http://lists.debian.org/debian-user-catalan/";>Català</a>,
 <a href="http://lists.debian.org/debian-user-german/";>Deutsch</a>,
 <a href="http://lists.debian.org/debian-user-french/";>Français</a>,
 <a href="http://lists.debian.org/debian-user-polish/";>Polski</a>,
 <a href="http://lists.debian.org/debian-user-portuguese/";>Português</a>,
 <a href="http://lists.debian.org/debian-user-spanish/";>Español</a>,
 <a href="http://lists.debian.org/debian-user-swedish/";>Svenska</a>
 i en <a href="http://lists.debian.org/debian-italian/";>Italiano</a>.</li>

</ul>

<gototop>

# ============================================================

<toc-add-entry name="why-jigdo">Per què animeu a tothom a que no descarregui
imatges de CD via HTTP/FTP, però si amb el programa "jigdo"
o el (FIX ME"pseudo image kit")?</toc-add-entry>

<p>Actualment, hi ha quasi be <a href="$(HOME)/mirror/list">300 repliques de Debian
</a> (els quals contenen la distribució completa Debian en arxius .deb),
però <a href="../http-ftp/">poques</a> maquines servint imatges de CD Debian.
Com a resultat, els servidors d' imatges de CD estan permanentment sobrecarregats.</p>

<p>Addicionalment, ningú esta tant entusiasmat com per a configurar mes servidors
a causa de les enormes quantitats d' ample de banda desaprofitat(molta gent
<em>recomença</em> les descarregues fallides en lloc de <em>continuar-les</em> a
partir del punt on la connexió es va trencar) i també perquè una replica regular es mes
atractiu (permet actualitzacions continues de Debian, o fer servir la versió
"en proves"o la "inestable" en comptes de la "estable").</p>

<p>jigdo (i el seu predecessor, el pseudo image kit) tracta de solucionar
tot això, descarregant les dades per a les imatges de CD des d' una de les 300
repliques. Tanmateix, aquestes repliques nomes allotgen arxius .deb individuals,
no les imatges de CD, per això es necessària una manipulació addicional de les dades
per a aconseguir una arxiu d' imatge de CD a partir de múltiples arxius .deb.</p>

<p>No tingueu por a <a href="../jigdo-cd/">provar jigdo</a>!
El procés complex de generar la imatge es completament ocult per a vosaltres - a part,
us beneficiaríeu del fet que alguna d'aquestes 300 repliques serà mes propera i mes ràpida
que els servidors de CD.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="which-cd">Quina de les múltiples imatges en CD hauria de descarregar?
Les necessito totes?</toc-add-entry>

<p>No, nomes necessiteu les imatges en CD per a la arquitectura del vostre ordinador.
L' arquitectura es el tipus de maquinari que fa servir el vostre ordinador.
La mes popular, i amb avantatge, es l' arquitectura Intel, per això la majoria de gent
nomes vol les imatges per a "i386".</p>

<p>Encara mes, a la majoria de casos no es necessari descarregar totes les imatges per a la vostra 
arquitectura. Els paquets als CD estan distribuïts per popularitat: El CD 1 conte el sistema d' instal·lació i 
els paquets mes populars. El CD 2 conte els lleugerament menys populars, el CD 3 encara menys populars, etc. 
Segurament no necessitaríeu el CD 3 o superiors a menys que necessiteu requeriments especials. (I en cas que 
mes endavant necessiteu un paquet que no es troba en cap CD que tingueu, podeu instal·lar directament des 
d' Internet.)</p>

<p>Finalment, per a cada arquitectura hi han dues versions del primer CD, la normal i la versió non-US. 
Nomes necessiteu una de les dues! <a href="#nonus">Mireu mes avall</a> per a mes detalls.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="source-cd">Que son els CD "font"? Son necessaris?</toc-add-entry>

<p>Hi han dos tipus d'imatges, els CD binaris que contenen programes precompilats i llestos per a executar i 
els CD "font"que contenen el codi font dels programes. La immensa majoria de gent no necessita els CD font; 
no hauríeu de descarregar-los a menys que tingueu una bona raó per a fer-ho.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="nonus">Quina es la diferencia entre el CD binary-1 normal i el 
binary-1_NONUS?</toc-add-entry>

<p>Hi han dues variants del CD binary-1, un amb i l' altre sense programari de la categoria "non-US". El 
programari "non-US" no pot ser emmagatzemat legalment a servidors que no siguin als EEUU - antigament, la 
raó d' això era que contenien codi criptogràfic fort, avui es que els programes utilitzen algoritmes coberts 
per patents nord-americanes.</p>

<p>Tothom hauria d' aconseguir la variant non-US per a us privat; la variant "non-non-US" es útil nomes per a 
repliques i distribuïdors situats als EEUU.
Els altres CD no contenen cap programari "EEUU-sensible"; funcionen perfectament amb qualsevol variant del 
CD binary-1.</p>

<p>Una historia semblant passa amb les variants source-1 i source-1_NONUS.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="nonfree">On es la imatge amb els paquets non-free?</toc-add-entry>

<p>Debian te una visió bastant estricta en relació amb les llicencies de programari: Nomes el programari que 
es Lliure d' acord a els <a href="$(HOME)/social_contract#guidelines">Principis del Programari Lliure de 
Debian, </a> es permès dins la distribució actual. Tot l' altre programari "no-lliure"(per exemple, 
programari que no te el codi font disponible) no te suport oficial.</p>

<p>Els CD oficials poden ser usats, copiats i venuts per qualsevol persona a qualsevol lloc del mon (els 
residents als EEUU han de tenir en compte la situació restringida de la secció <a href="#nonus">non-US</a>). 
Els paquets de la categoria "non-free" (i "non-US/non-free") tenen restriccions que entren en conflicte amb 
això, per això aquests paquets no es troben als CD oficials.</p>

<p>Sovint, algú es el suficientment simpàtic com per a crear CD no-lliures no oficials. Si no trobeu cap 
enllaç en aquest web, podeu provar a <a href="#mailing-list">preguntar a la llista de correu 
debian-cd</a>.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="dvd">Hi han imatges en DVD de la distribució Debian disponibles per a 
descarregar?</toc-add-entry>

<p>Si - pel que sabem, Debian es l'única distribució de Linux que ofereix imatges en DVD completes per a 
descarregar! A causa de la seva grandària, aquestes imatges <a href="../jigdo-cd/">nomes es distribueixen 
amb jigdo</a>.</p>

<p>Pel moment, nomes les imatges DVD no oficials dels llançaments "unstable" i "testing" es poden 
descarregar - d' aquí uns mesos, també planegem presentar imatges en DVD per a la versió "stable".</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="live-cd">Hi ha un "live CD" Debian disponible?</toc-add-entry>

<p>Un "live CD" es un CD que conte un sistema pre-instalat complet dins el CD. No es necessari que instal·leu 
res al disc dur, en comptes d' això arrenqueu des del CD i ja sereu capaços de començar a treballar amb la 
maquina. Tots els programes s' executen directament des del CD.</p>

<p>Hi han "live-CD" Debian <em>no</em> oficials disponibles. Tanmateix, us recomanaríem <a
href="http://www.knopper.net/knoppix/";>Knoppix</a>, que esta basat en Debian - un "live-CD" molt útil i molt 
complet!</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="bootable">Me he adonat que tots els CD son arrencables. Hi ha alguna diferencia entre 
les parts arrencables dels CD individuals?</toc-add-entry>

<p>Si, encara que nomes es troba al cas de l' arquitectura i386.
Per a altres arquitectures, nomes es arrencable el primer CD (excepte per <a 
href="$(HOME)/ports/arm/">arm</a>, on <em>cap</em> ho es).</p>

<p>Algunes configuracions de maquinari de PC compatibles IBM requereixen nuclis de Linux amb opcions 
especials habilitades o amb pedaços aplicats. Per aquesta raó, els CD contenen diferents nuclis:</p>

<ul>
 <li>binary-1: <strong>multiboot</strong>. Aquest CD us ofereix una elecció entre tots els nuclis 	   
 disponibles, per això, a menys que tingueu una de les poques maquines en les que l' opcióO multiboot no   
 funcioni, hauríeu d' arrencar amb aquest CD.</li>

 <li>binary-2: <strong>vanilla</strong>. Un nucli 2.2 amb multitud de controladors per a maquinari antic  
 (com sistemes basats en ISA) i suport per a USB.</li>

 <li>binary-3: <strong>compact</strong>. Un nucli 2.2 amb controladors PCI SCSI i IDE.</li>

 <li>binary-4: <strong>idepci</strong>. Un nucli 2.2 de 'talla única' que hauria de funcionar a la majoria 
 de maquines. Aquest es el que arrenca per defecte si polseu Retorn al prompt del CD(binary-1).</li>

 <li>binary-5: <strong>bf2.4</strong>. Un nucli 2.4 amb suport per a ext3 i ReiserFS. Hauries d' escollir  
 aquest si el vostre maquinari es nou, per exemple, si teniu un teclat USB.</li>
</ul>

<p>Els nuclis corresponen a les diferents imatges de disc que es troben al servidor FTP per a les 
distribucions <a href="ftp://ftp.debian.org/debian/dists/stable/main/disks-i386/";>\ stable</a> i
<a href="ftp://ftp.debian.org/debian/dists/testing/main/disks-i386/";>\ testing</a>. En cas que el vostre 
sistema no pogués arrencar des del CD de cap manera, també es possible <a 
href="$(HOME)/distrib/floppyinst">gravar el nucli a un disquet</a> i arrencar des d' allí.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="arch">On son els CD per a l' arquitectura X?</toc-add-entry>

<p>Depenent de l' estat de suport per a certes arquitectures, les imatges de CD estan disponibles des de 
diferents llocs:</p>

<ul>

 <li>Si l' arquitectura que busqueu es suportada oficialment per la distribució <a 
href="$(HOME)/releases/stable/">stable
 </a>, vegeu la pagina <a href="../">"Debian en CD"</a> per a les opcions de descarrega disponibles.</li>

 <li>Si existeix un trasllat de Debian a una nova arquitectura , però encara no ha estat llençat, les    
 imatges en CD poden o no poden estar disponibles. Vegeu el web<a                      
 href="http://cdimage-unofficial.debian.net";>cdimage-unofficial</a> per a imatges no oficials d' alguna   
 d'aquestes arquitectures.</li>

 <li>Per al trasllat de Debian per al GNU/Hurd, vegeu la 
 <a href="$(HOME)/ports/hurd/hurd-cd">pagina sobre CD Hurd no oficials</a>.

 <li>Altrament, comproveu les <a href="$(HOME)/ports/">pagines de trasllat de Debian</a>
 per a l' arquitectura en que esteu interessat.</li>

</ul>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="outdated">El programari dels CD oficials esta antiquat - per que no llenceu una nova 
versió?</toc-add-entry>

<p>Nosaltres nomes fem llançaments oficials de la distribució "stable" quan creiem que realment es mereix 
aquest nom. Desafortunadament, això vol dir que els llançaments estables nomes es fan cada any i mig...</p>

<p>Si requeriu versions mes recents d' algun programari de Debian, podeu instal·lar "stable" i llavors 
actualitzar (via xarxa) les parts que vulgueu a "testing" - es possible barrejar programari de diferents 
llançaments.</p>

<p>Com a alternativa, podeu provar els CD no oficials de "testing" que es generen automàticament cada dia. 
De totes maneres, vegeu que <em>no hi ha suport per a problemes de seguretat</em> per a "testing" -
en casos extrems, poden passar setmanes fins que els forats de seguretat s' arreglin. <em>No feu servir 
"testing" per a servidors!</em></p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="newest">Com puc saber que estic descarregant les imatges en CD mes noves?</toc-add-entry>

<p>La nota al final de la <a href="../#latest">pagina d' inici cdimage
</a> sempre mostra el numero de versió de l' últim llançament.</p>

<p>Les repliques que ofereixen descarrega directa HTTP/FTP, la majoria fan servir
l'esquema "standard"
<tt>/&lt;versió&gt;/&lt;arquitectura&gt;/&lt;nom d'imatge&gt;.iso</tt>,
per exemple <tt>/2.2_rev4/i386/binary-i386-1.iso</tt> o
<tt>/2.2_rev4/source/source-1.iso</tt>.
</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="verify">Com puc verificar que les imatges en CD descarregades son 
correctes?</toc-add-entry>

<p>Si feu servir <a href="../jigdo-cd/">jigdo</a>, la suma de verificació de la imatge es verifica 
automàticament després que s'hagi generat. Per a descarregues HTTP o FTP , feu servir la utilitat 
<tt>md5sum</tt> per a calcular les sumes de verificació dels arxius que descarregueu, llavors compareu-los 
amb les sumes als arxius <tt>MD5SUMS</tt> que es distribueixen juntament amb els
<a href="http://cdimage.debian.org/jigdo-area/current/jigdo/";>arxius jigdo de llançaments oficials</a>. Una 
versió del programa <tt>md5sum</tt> per a sistemes Windows es pot descarregar <a
href="ftp://ftp.debian.org/debian/tools/md5sum-w32.zip";>des del nostre servidor ftp
</a>; <a
href="ftp://ftp.debian.org/debian/tools/src/md5sum-w32_1.1.tar.gz";></a>el codi font també esta 
disponible.</p>

<p>Per a assegurar-vos que les imatges no nomes s'han descarregat correctament, si no que son totalment 
oficials, també heu de verificar la signatura GnuPG als arxius <tt>MD5SUMS</tt> usant <a
href="http://ftp.debian.org/debian/doc/";>l' anell GPG Debian</a>. Encoratgem als distribuïdors de CD
a fer-ho.</p>

<p>Si voleu comprovar molts arxius d'imatge en CD o CD ja torrats fàcilment en sistemes Unix/Linux, l'arxiu 
seqüència <a href="ftp://fly.cnuce.cnr.it/pub/software/unix/checkiso";>checkiso</a>
pot ser de gran ajuda.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="record-unix">Com gravo un CD-R sota Linux/Unix?</toc-add-entry>

<p>Feu servir el programa
<a 
href="http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html";>cdrecord</a>
, amb una ordre com aquesta(com a root):
<br><tt>nice&nbsp;--18&nbsp;cdrecord&nbsp;-eject&nbsp;-v&nbsp;speed=2&nbsp;dev=0,6,0&nbsp;-data&nbsp;-pad&nbsp;binary-i386-1.iso</tt></p>

<p>Per a Linux, també hi han programes per a les X: 
<a href="http://www.xcdroast.org/";>X-CD-Roast</a>,
<a href="http://www.abo.fi/~jmunsin/gcombust/";>gcombust</a>,
<a href="http://gnometoaster.rulez.org/";>Gnome Toaster</a> i
<a href="http://www.kreatecd.de/";>KreateCD</a>,
per a nombrar-ne alguns. Vegeu que tots ells son "frontends" per a cdrecord.</p>

<p>Un cop <strong>X-CD-Roast</strong> s'ha iniciat, cliqueu a <i>Setup</i> ai escolliu la pestanya 
<i>paràmetres del Disc Dur</i>. Copieu la imatge de Debian en CD a un dels directoris que surten a la taula. 
(Si la taula apareix buida, introduïu la ruta a un directori que vulgueu utilitzar per a emmagatzament[2~ 
temporal, i cliqueu sobre <i>Add</i>.) Cliqueu <i>OK</i> per a sortir de la configuració. Seguidament, 
seleccioneu <i>Create CD</i> i després <i>Write
Tracks</i>. Escolliu la pestanya <i>Layout tracks</i>, seleccioneu la línia que mostri la imatge i cliqueu 
<i>Add</i>, llavors cliqueu a sobre de <i>Accept track layout</i>. Finalment, cliqueu sobre <i>Write 
tracks</i>.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="record-windows">Com gravo un CD-R sota Windows?</toc-add-entry>

<p>Això pot ser un petit problema, ja que molts programes de Windows fan servir els seus propis formats per 
a imatges de CD. Per a torrar les imatges <tt>.iso</tt> haureu de fer servir un menú "especial". Busqueu 
opcions com "ISO9660 file", "Raw ISO image" o "2048 bytes/sector". (Nota: valors diferents de bytes/sector 
son fatals!) Alguns programes no ofereixen aquestes opcions; busqueu un altre programa (pregunteu a algun 
amic o company). Aquí hi ha informació sobre com gravar imatges en CD amb productes específics:</p>

<dl>

 <dt><strong><a NAME="cdrwin">CDRWIN</a> de
 <a href="http://www.goldenhawk.com/";>Golden Hawk Technologies</a></strong></dt>

 <dd>La versió descarrega-ble gratuïtament nomes funciona correctament a velocitat 1×.</dd>

 <dt><strong><a NAME="fireburner" href="http://www.fireburner.com/";>Fireburner</a></strong></dt>

 <dd>Programa de prova que hauria de torrar ISO correctament a qualsevol velocitat (al menys els primers  
 15 dies).</dd>

 <dt><strong><a NAME="adaptec" href="http://www.adaptec.com/";>Adaptec</a>\
 /<a href="http://www.roxio.com/";>Roxio</a> Easy-CD Creator</strong></dt>

 <dd>Des del menú <i>File</i>, escolliu <i>Create CD from
 image...</i>. Llavors seleccioneu el tipus d' arxiu ".iso", i la imatge correcta. Això obre la configuració 
 mitjançant GUI de la creació de CD, des d' aquí assegureu-vos que tota la informació del vostre CD-R es   
 correcta. A la secció <i>Create options</i>, escolliu <i>Create CD</i>; a sota de
 <i>Write method</i>, escolliu <i>Track at once</i> i <i>Close
 CD</i>.</dd>

 <dt><strong><a NAME="nero">Nero</a> de
 <a href="http://www.ahead.de/";>Ahead Software</a></strong></dt>

 <dd>Inhabiliteu el "Wizard", seleccioneu <i>Burn Image</i> al menú "File". Seleccioneu <i>All
 Files</i> a la finestra de selecció. Seleccioneu l'arxiu .iso, cliqueu OK al diàleg "this is a foreign   
 file". Dins les opcions que s' obren, les predeterminades haurien de ser correctes: "<i>Data
 Mode 1</i>", "<i>Block Size 2048</i>", "<i>Raw Data, Scrambled,
 and Swapped</i>" <strong>no</strong> seleccionat, i <i>Image
 Header</i> i <i>Image Trailer</i> deixats a 0. Cliqueu OK. Al quadre <i>Write CD</i>, useu les opcions   
 predeterminades, per exemple. <i>Write</i> i <i>Determine maximum speed</i>, i també marqueu la opció 
<i>Finalize
 CD</i>.</dd>

 <dt><strong><a NAME="winoncd">WinOnCD Power Edition</a> de
 <a href="http://www.cequadrat.com/";>CeQuadrat</a></strong></dt>

 <dd>Heu de seleccionar <i>Track Image</i> (<strong>no</strong> <i>CD Image</i>!) en aquest programa. El  
 format d' arxiu es "<i>2048 - Mode 1 or Mode 2 Form 1 Data only</i>" i el format de Pista "<i>CD-Rom Mode  
 1</i>".</dd>

 <dt><strong><a NAME="cdextreme">CD Extreme</a> de
 <a href="http://www.storagebysony.com";>Sony</a></strong></dt>

 <dd>Seleccioneu <i>New Job...</i> al menu <i>File</i>. Llavors seleccioneu <i>Global-Image</i> o <i>Other 
 Image</i>. Això obre la configuració mitjançant GUI de la creació de CD, des d' aquí heu d' entrar      
 manualment la ruta a la imatge .iso o <i>navegar...</i> fent servir els arxius tipus "other".
 Des del menu <i>Edit</i>, escolliu <i>Recoding Options</i>, al diàleg resultant <i>Disk Image Options</i> 
 escolliu:<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Recording Type: Disk at Once
 (DAO) Closed</i><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>Mode and Blocking: CD
 Mode1 (Blocking 2048)-DVD</i><br>No marqueu "Post-gap..."</dd>

 <dt><strong><a NAME="cdrecord-win" 
href="http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html";>cdrecord</a></strong></dt>

 <dd>Aquest programa també esta disponible
 <a href="ftp://ftp.fokus.gmd.de/pub/unix/cdrecord/alpha/win32/";>per a sistemes
 Windows 9x/NT</a>. Vegeu el README per a mes detalls.</dd>

</dl>

<p>Si podeu aportar informació actualitzada sobre altres programes, si us plau
<a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;debian-cd&#64;lists.debian.org">
feu-nos-ho saber</a>.

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="record-mac">Com gravo un CD-R sota Mac OS?</toc-add-entry>

<p>El programa <strong>Toast</strong> per a Mac OS sembla que funciona be amb arxius
<tt>.iso</tt>. Podeu curar-vos en salut i posar-li de creador el codi <i>CDr3</i> (o possiblement 
<i>CDr4</i>) i el codi de tipus <i>iImg</i>, fent servir, per exemple, FileTyper. Un doble clic a sobre de 
l'arxiu obrira Toast directament, sense haver d' arrossegar o fer-ho mitjançant el menu Obrir Arxiu.</p>

<p>Una altra opció es <strong>Disk Copy</strong> (inclòs amb Mac OS
X&nbsp;10.1 i superiors): Després d' obrir l' aplicació Disk Copy (dins la carpeta 
<tt>/Applications/Utilities</tt> ), seleccioneu <i>Burn&nbsp;Image...</i> al menu <i>Image</i> i escolliu la 
imatge de CD a torrar. Assegureu-vos que els paràmetres son correctes i cliqueu <i>Burn</i>.</p>

<p>Addicionalment, el programa
<a 
href="http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html";>cdrecord</a>
esta disponible també
<a href="ftp://ftp.fokus.gmd.de/pub/unix/cdrecord/alpha/macos-x/";>per a 
Mac OS X</a>.

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="whatlabel">Com hauria d' etiquetar els CD?</toc-add-entry>

<p>No hi ha cap mena d' obligació per a l' etiquetatge. Altrament, us suggerim que seguiu l'esquema següent 
per a fer mes còmode l' intercanvi:</p>

<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
   <td align="center">Debian GNU/{Linux|Hurd}
   &lt;versió&gt;[&lt;revisió&gt;]<br>Official
   {&lt;arquitectura&gt; Binary|Source}-&lt;numeració&gt;</td>
</tr></table>

<p>Per exemple:</p>

<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
   <td align="center">Debian GNU/Linux 2.2<br>Official i386
   Binary-1</td>
</tr></table>

<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
   <td align="center">Debian GNU/Linux 2.2 rev4<br>Official
   alpha Binary-2</td>
</tr></table>

<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
   <td align="center">Debian GNU/Linux 2.2 rev4<br>Official
   Source-1</td>
</tr></table>

<p>En cas que vulgueu distingir entre les versions "Non-US" i "non-Non-US" del primer CD binari/font, podeu 
etiquetar-los com <i>Official Source-1 Non-US</i>. Tanmateix, això no fa falta.</p>

<p>Si teniu espai suficient, podeu afegir el nom en codi a la primera línia, com a:
<i>Debian GNU/Linux 2.2 "Potato"</i>.</p>

<p>Vegeu que esta permès fer servir el terme <i>Oficial</i> <strong>nomes</strong> als CD les imatges dels 
quals tinguin una suma de comprovació que concordi amb la dels
<a href="http://cdimage.debian.org/jigdo-area/current/jigdo/";>arxius jigdo
de llançaments oficials</a>.
Qualsevol CD que no tingui aquesta suma (per exemple, les vostres creacions) han de ser etiquetats clarament 
com a <i>Unofficial</i>, per exemple:</p>

<table width="80%" bgcolor="#b3b3b3" align="center"><tr>
   <td align="center">Debian GNU/Linux 2.2 rev4<br>Unofficial
   Non-free/Non-US</td>
</tr></table>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="artwork">Hi ha alguna mena de disseny per als CD i per a les cobertes?</toc-add-entry>

<p>No hi ha un disseny oficial per a la coberta, contra-coberta i etiqueta per als CD de Debian, però 
algunes persones n' han fet algunes. Vegeu la <a href="../artwork/">pagina d' art</a>.

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="lan-install">Vull instal·lar Debian en molts ordinadors interconectats - com configuro un 
cache local .deb?</toc-add-entry>

<p>Si voleu instal·lar Debian a un numero gran de maquines i mantenir totes les instal·lacions al dia (per 
exemple, actualitzacions de seguretat), l' instal·lació des de CD ROM no es la ideal, però tampoc l' és fer-ho 
des d' Internet, perquè haureu de descarregar els paquets a cada maquina. En aquest cas, hauríeu de 
configurar un cache local amb aquestes tres opcions:</p>

<ul>

 <li><em>Fer que els continguts del CD siguin disponibles via FTP:</em> Descarregueu els CD, llavors feu  
 que el contingut estigui disponible per a la vostra LAN en una replica FTP local. Les maquines individuals 
 poden fer servir aquesta replica com si fos un servidor FTP Debian normal.</li>

 <li><em>Donar instruccions al vostre proxy HTTP per a guardar arxius .deb:</em>
 Configureu el proxy per a que guardi arxius .deb durant un temps, llavors poseu l' entorn       
	   
 <tt>http_proxy</tt> de cada maquina per a que apunti al cache, i feu servir el mètode d' adquisició HTTP  
 d' apt.<br>
 Això us dona la majoria dels beneficis de tenir una replica, però sense els maldecaps d' haver       
 d' administrar-la. Com podeu posar límits a l'espai de disc que pot fer servir el proxy, també funciona per 
 a aquells llocs que tinguin espai de disc limitat, i te l'avantatge sobre la replica que vosaltres nomes  
 podeu descarregar els paquets que voleu instal·lar, que estalvia ample de banda.
 Podeu fer que Squid guardi els arxius afegint una línia a
 
/etc/squid.conf:<br><tt>refresh_pattern&nbsp;&nbsp;&nbsp;debian.org/.*.deb$&nbsp;&nbsp;&nbsp;129600&nbsp;100%&nbsp;129600</tt></li>

 <li><em>Configurar una replica privada de paquets Debian:</em> Cal anar amb compte perquè l'arxiu Debian 
 ha augmentat terriblement! Vegeu la <a href="$(HOME)/mirror/">pagina de repliques</a> per a mes      
 detalls.</li>

</ul>

<p>Fer una instal·lació a moltes maquines pot ser complicat.
<a href="http://www.informatik.uni-koeln.de/fai/";>Instal·lació automàtica completa</a> (FAI en angles), 
disponible com a paquet Debian, us pot ajudar en aquesta tasca.</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="diy">Tinc una replica local Debian i m' agradaria fer els meus propis CD. Com ho puc 
fer?</toc-add-entry>

<p>A part d'una <a href="$(HOME)/mirror/">replica local Debian</a>,
necessiteu una gran quantitat d' espai al disc dur. Els programes-seqüència de creació de CD son al paquet
<em>debian-cd</em>. Tanmateix, es una bona idea fer servir l' últim codi del CVS. 
(No obstant, haureu de fer una ullada a les dependències dels paquets per a assegurar-vos que teniu totes 
les eines necessàries.)</p>

<p>Per a aconseguir l' última versió CVS, assegureu-vos que teniu instal·lat CVS. Des d'un directori buit 
introduïu les següents ordres:</p>

<blockquote>
<tt>
$ export CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.debian.org:/cvs/debian-boot<br>
$ cvs login<br>
</tt>
<i>[deixeu la contrasenya buida - premeu Enter]</i><br>
<tt>
$ cvs checkout -AP debian-cd<br>
$ cvs logout</tt>
</blockquote>

<p>Hauríeu de provar aquests programes-seqüència, comproveu l'
<a href="http://lists.debian.org/debian-cd/";>arxiu de la llista de correu debian-cd 
</a> per a solucionar els problemes que inevitablement us sorgiran. :-)</p>

<gototop>
# ============================================================

<toc-add-entry name="become-cd-mirror">Com puc convertir-me en una replica per a imatges en CD de
Debian?</toc-add-entry>

<p>Els passos necessaris per a configurar la vostra replica de CD i tenir-la al dia son
<a href="../mirroring/">descrits a una pagina a part</a>.</p>

<gototop>
# ============================================================
--- End Message ---

Attachment: pgpewxgvlxCgt.pgp
Description: PGP signature


Reply to: