[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseA Dilluns 21 Abril 2003 13:14, Jordi Mallach va escriure:
> "mostra els paràmetres de la política", i encara així, política no em
> pareix una paraula molt encertada. Ivan, alguna de les teues grans
> idees? :)

 Doncs a mi política em sembla bé. Clar que a l'entorn Debian s'empra amb 
molta freqüència.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-

Attachment: pgp0YWSUOd0lA.pgp
Description: signature


Reply to: