[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Traducció de adduser Hola

 Com que recentment s'ha actualitzat aquest programa a la versió 3.50 i tinc 
un template en espera #139750 m'ha donat per veure com està el tema i he 
trobat aquesta traducció d'en Jordi Mallach (per cert l'i18n no funciona -- 
tots els missatges surten en anglès):
http://ftp-master.debian.org/~barbier/l10n/material/po/unstable/main/a/adduser/po/adduser_3.50_ca.po.gz

 També informo de que la versió del po diu ser la 4.64, la primera entrada 
està "corrupta" -- les altres també les he mirat i estan bé.
#: ../adduser:125 ../deluser:99
msgid "No options allowed after names.\n"
msgstr "71 translated messages.\n"

 Sobre la meva traducció del template li faré un toc d'avís en privat a en 
Roland per a que se'n recordi i de passada veuré si cal actualitzar-la.

 Toni
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 599.65 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.19 - XFree86 4.2.1-6pre7v2

-Reply to: