[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt 0.5.4.9 releaseOn Wed, Feb 12, 2003 at 10:42:33PM -0800, Matt Bonner wrote:
> Jo crec que estic esperant que algu em doni l'ultima versio dels
> missatges apt en angles, o encara millor, un fitxer sortida de
> l'eina mencionada per crear una fussio de l'angles i els missatges 
> traduits fins ara de catala.  O almenys alguna indicacio de com ho
> puc generar jo.

Ací tens.

http://oskuro.net/~jordi/apt-0.5.4.9.ca.po

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: pgpEC8_XRbXrt.pgp
Description: PGP signature


Reply to: