[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Actualització d'alguns fitxers po de debconf Hola,

 Els informo de que actualitzaré les plantilles de debconf (format PO) que 
calen la nostra atenció:

	<http://www.debian.org/international/l10n/po-debconf/ca>

	apt-listchanges	52% (12t;9f;2u)
	base-config		88% (75t;6f;4u)
	debconf			92% (12t;0f;1u)
	xfree86			9% (16t;11f;138u)

 Si algú se'n vol cuidar d'alguna que digua alguna cosa a la llista, jo 
começaré la tasca demà.

 Toni
PD
També tinc un munt d'informes d'error per a plantilles de debconf que no han 
estat atessos i miraré de solucionar-ho en el possible.
-- 

 Sort

######## Antoni Bella Perez ####################               |
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## <bella5@teleline.es> ## i
col·laborador del projecte Debian en català: debian.org/index.ca.htm
Maquinari: - Pentium II 300MHz 128MB memòria 598.01 bogomips
Sistema:  - Debian GNU/Linux-2.4.20 - XFree86 4.2.1-5

-

Attachment: pgpq6Cf_8sFZP.pgp
Description: signature


Reply to: