[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent un programa i18n amb QtOk,

gràcies a tots dos. Ho provaré.

Leo

A Dimecres 05 Febrer 2003 17:25, Jordi Mallach va escriure:
> On Wed, Feb 05, 2003 at 04:42:08PM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> > Vale, i com? tinc entés que és posant:
> > #include <libintl.h>
> > #define _(String) gettext (String)
> >
> > i llavors a cada cadena poses:
> >
> > printf(gettext("bla lba"),s,);
>
> Cal inicialitzar el suport d'i18n, en main().
>
> Segurament, si inclous kde.h o el que siga, ja s'inclourà libintl,
> locale.h, etc i tindràs ja el macro _() fet per ahí (al menys amb
> gnome és així). El macro és per a que no tingues que fer gettext
> cada vegada, de tota manera:
>
> printf (_("foo bar"));
>
> seria suficient (_() es tradueix per gettext())
>
> >  però amb C++ i les Qt, per exemple amb el kde crec que es fa amb una
> > macro tr() . Com ho feu vosaltres?
>
> El nom del macro és igual. si es fica
>
> > #define tr(String) gettext (String)
>
> aleshores,
>
> printf (tr("foo bar"));
>
> però el més extés i "estàndard" és _().
>
> > > En incoming estan entrant coses de KDE3 avuí. Potser amb el nou
> > > KDevelop la cosa està millor?
> >
> > per testing, per unstable? kde3.1 kde3.0.5 ??
>
> unstable, kde3.1Reply to: