[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent un programa i18n amb Qthola,

jo vaig fer una cosa molt cutre anomenada 'quelcom' i que és una colla de
programets sense interfície gràfica per a manipular fitxers .wav i .mp3.
ho vaig fer amb c++ i amb gettext a pèl (originalment en anglès i
traduccions al català i al castellà). si interessa, el codi font es pot
trobar a http://www.etse.urv.es/~dmanye/quelcom/quelcom.html però té
l'inconvenient que no compila amb g++ 3.x. sortosament per als debianencs
(i increïblement per a mi) un paio n'ha fet un paquet per a debian i que
es troba a la branca de testing, o sigui que amb un apt-get install/source
n'hi ha prou... 

per altra banda, si mal no recordo hi ha un parell de projectes per
facilitar la tasca amb el gettext i que potser et seran més útils que el
meu codi font mal garbat: el poedit i el kbabel (si la memòria no em falla
amb els noms). no sé què fan ni què deixen de fer perquè no els he provat.

salut.

On Wed, 5 Feb 2003, Leopold Palomo Avellaneda wrote:

> 
> A Dimecres 05 Febrer 2003 16:08, Jordi Mallach va escriure:
> > On Wed, Feb 05, 2003 at 03:19:51PM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> > > Amb kdevelop, el procés de muntar un esquelet és força fàcil, però fa
> > > servir les llibreries pròpies de qt per la i18n.
> > >
> > > Algú de vosaltres ha fet un programa fent servir gettext? Si si, que tal?
> >
> > Jo he afegit i18n a uns quants programes, però mai he fet res amb Qt.
> 
> Vale, i com? tinc entés que és posant:
> #include <libintl.h>
> #define _(String) gettext (String)
> 
> i llavors a cada cadena poses:
> 
> printf(gettext("bla lba"),s,);
> 
> ...
>  però amb C++ i les Qt, per exemple amb el kde crec que es fa amb una macro 
> tr() . Com ho feu vosaltres?
> 
> > En incoming estan entrant coses de KDE3 avuí. Potser amb el nou
> > KDevelop la cosa està millor?
> 
> per testing, per unstable? kde3.1 kde3.0.5 ??
> 
> Leo
> 
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 
Reply to: