[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent un programa i18n amb QtHola,

moltes gràcies. Fa gràcia. Fa un temps no sé que buscava que vaig trobar el 
teu programa i em va fer molta gràcia. Però no l'he fet servir.

Ok, m'he l'he mirar i intentaré fer el mateix amb les Qt, a veure si funciona. 
Igualment el kdevelop té una errada (corregida al CVS) a l'hora d'extreure 
els missatges de la plantilla de programa kde.

A veure com queda. Igualment voldria fer servir les macros que fan servir la 
gent del kde, ja que és força senzill.

Leo


A Dimecres 05 Febrer 2003 17:12, david manye va escriure:
> hola,
>
> jo vaig fer una cosa molt cutre anomenada 'quelcom' i que és una colla de
> programets sense interfície gràfica per a manipular fitxers .wav i .mp3.
> ho vaig fer amb c++ i amb gettext a pèl (originalment en anglès i
> traduccions al català i al castellà). si interessa, el codi font es pot
> trobar a http://www.etse.urv.es/~dmanye/quelcom/quelcom.html però té
> l'inconvenient que no compila amb g++ 3.x. sortosament per als debianencs
> (i increïblement per a mi) un paio n'ha fet un paquet per a debian i que
> es troba a la branca de testing, o sigui que amb un apt-get install/source
> n'hi ha prou...
>
> per altra banda, si mal no recordo hi ha un parell de projectes per
> facilitar la tasca amb el gettext i que potser et seran més útils que el
> meu codi font mal garbat: el poedit i el kbabel (si la memòria no em falla
> amb els noms). no sé què fan ni què deixen de fer perquè no els he provat.
>
> salut.
>
> On Wed, 5 Feb 2003, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> > A Dimecres 05 Febrer 2003 16:08, Jordi Mallach va escriure:
> > > On Wed, Feb 05, 2003 at 03:19:51PM +0100, Leopold Palomo Avellaneda 
wrote:
> > > > Amb kdevelop, el procés de muntar un esquelet és força fàcil, però fa
> > > > servir les llibreries pròpies de qt per la i18n.
> > > >
> > > > Algú de vosaltres ha fet un programa fent servir gettext? Si si, que
> > > > tal?
> > >
> > > Jo he afegit i18n a uns quants programes, però mai he fet res amb Qt.
> >
> > Vale, i com? tinc entés que és posant:
> > #include <libintl.h>
> > #define _(String) gettext (String)
> >
> > i llavors a cada cadena poses:
> >
> > printf(gettext("bla lba"),s,);
> >
> > ...
> >  però amb C++ i les Qt, per exemple amb el kde crec que es fa amb una
> > macro tr() . Com ho feu vosaltres?
> >
> > > En incoming estan entrant coses de KDE3 avuí. Potser amb el nou
> > > KDevelop la cosa està millor?
> >
> > per testing, per unstable? kde3.1 kde3.0.5 ??
> >
> > Leo
> >
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.orgReply to: