[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fent un programa i18n amb QtA Dimecres 05 Febrer 2003 16:08, Jordi Mallach va escriure:
> On Wed, Feb 05, 2003 at 03:19:51PM +0100, Leopold Palomo Avellaneda wrote:
> > Amb kdevelop, el procés de muntar un esquelet és força fàcil, però fa
> > servir les llibreries pròpies de qt per la i18n.
> >
> > Algú de vosaltres ha fet un programa fent servir gettext? Si si, que tal?
>
> Jo he afegit i18n a uns quants programes, però mai he fet res amb Qt.

Vale, i com? tinc entés que és posant:
#include <libintl.h>
#define _(String) gettext (String)

i llavors a cada cadena poses:

printf(gettext("bla lba"),s,);

...
 però amb C++ i les Qt, per exemple amb el kde crec que es fa amb una macro 
tr() . Com ho feu vosaltres?

> En incoming estan entrant coses de KDE3 avuí. Potser amb el nou
> KDevelop la cosa està millor?

per testing, per unstable? kde3.1 kde3.0.5 ??

Leo
Reply to: