[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de about.wmlOn Wed, Dec 19, 2001 at 12:32:25AM +0100, Xavi Drudis Ferran wrote:
> El Tue, Dec 18, 2001 at 12:07:01AM +0100, Ivan Vilata i Balaguer deia:
> 
> > <P>Potser vulgueu consultar el nostre <A href="$(DOC)/FAQ/">FAQ</A>.
> >
> FAQ és PMF, crec, tot i que no sé si s'ha de traduir si el document 
> no està traduït (oi que ja havia sortit el tema?).

	Sí que s'havia discutit. Tb crec recordar que al final es decidí
  no traduir els noms dels documents no traduïts (o era deixar-los tots
  amb el títol original?... no ho trobe en l'arxiu!), així que l'he
  deixat tal qual. Algú recorda la recomanació sobre açò?
>  
> > <H2><A name="why">Encara no n'estic convençuda/-t.</A></H2>
> > 
> > <P>No vos quedeu només amb la nostra paraula &mdash; proveu Debian
> > vosaltres mateixes/-os. Com que l'espai en disc dur és cada volta
> > més barat, probablement podeu dedicar-n'hi uns 500 Mo.
> 
> Ara m'has matat. Jo dic Mb, Mo em sona francès, però igual estan bé 
> tots dos...

	Hehe, això és de megaoctet (byte -> octet), tot i que em sembla
  que ambdues són correctes. Quina vos sembla millor que usem?
> 
> > <P>Com que ho pregunta molta gent: Debian es pronuncia «deb ii n». El nom
> el Deb ii n està copiat literalment?. 
> És que potser hauríem de mirar com escriuríem el mateix só en català.
> Deb aiain o alguna cosa així, tot i que no sé com com es pronuncia en anglès
> però els catalanoparlants que conec diuen dèbian.
> Vull dir que potser hauríem de documentar com es pronuncia en català i no 
> en anglès (o les dues coses).

	Sísí, l'original deia «deb ee n», com que la «e» llarga anglesa
  es llig com una «i» llarga, he fet la transcripció corresponent.

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @

So Long And Thanks For All The Fish, Douglas

Attachment: pgp3oUtgcUd37.pgp
Description: PGP signature


Reply to: