[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció de about.wmlXavi Drudis Ferran dijo:

> El Tue, Dec 18, 2001 at 12:07:01AM +0100, Ivan Vilata i Balaguer deia:
> 
> > <EM>regalar-lo</EM> tot plegat?
> Jo diria "regalar-ho" però no estic segur que el lo estigui malament.
> 

sip. això mateix: "regalar-ho" (tot plegat). 

> > <p>Quan compreu un CD esteu pagant el temps d'algú, el seu desembós
> desembols, si de cas. Existeix?
> 

"desembols" és un castellanisme. "Desembós" (que vol dir 'eliminar una
obstrucció', però també fer un pagament de la teva bossa), com ha posat
l'Ivan, és una forma ben genuïna i acceptada (la trobeu al DIEC). 

També podríem dir "la despesa". 


> > <P>Podeu comprar un <A href="$(DISTRIB)/vendors">CD</A> o descarregar-la
> > des d'<A href="$(DISTRIB)/ftplist">Internet</A>.
> > En acabant feu una ullada a la
> En acabat, no?
> 

Al DIEC i d'altres diccionaris és troba només "en acabat". "En acabant" és una
forma una mica arcaïtzant, emprada sovint encara. 

salutacions,

m.

-- 
Miquel Vidal       |  Using Debian GNU/Linux sid 
miquel@sindominio.net  |  yonderboy@barrapunto.com
http://sindominio.net  |  http://mi.barrapunto.com/yonderboy 
Key fingerprint = 9816 F967 FD3C A4AA DD67 0DF7 8CD0 6F1A F724 244FReply to: