[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[mateubonet@yahoo.com: Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.4]----- Forwarded message from Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com> -----

Delivered-To: al011097@alumail.uji.es
Date: Tue, 9 Oct 2001 08:28:59 -0700 (PDT)
From: Matt Bonner <mateubonet@yahoo.com>
Subject: Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.4
To: ivan@selidor.net
In-Reply-To: <[🔎] 20011009012357.A972@terramar.selidor.net>
X-Virus-Scanned: by AMaViS perl-11

Hola Ivan,

M'agraden els teus comentaris, crec que acertes amb quasi tots
els termes que menciones. Uns comentaris (sent estadounidenc,
seran comentaris mes be sobre l'angles)...

--- ivan@selidor.net wrote:
> > nice      = prioritat
> 	Cal tenir en compte que aquest terme es sol aplicar a aquells
>   processos la prioritat dels quals ha estat _modificada_manualment_
>   via nice(2). Són els «niced processes».

Aqui tenim altre problema de "l'angles informatic" "nice" es un
adjectiu, i "niced" realment no existeix, tot i que es veu sovint..
Aleshores, s'ha de prendre una decisio si traduir barbarisme per
barbarisme o traduir per sentit. Pel que he llegit a la llista,
em sembla que hi ha una clara tendencia pel correcte, amb la que
estic d'acord. Si anem aixi, els «niced processes» no seran
«procesos simpaticats»

(Que collons haig de fer per aconseguir posar els accents amb netscape
4.7, debian testing?)

> 
> > plug-in     = connector
> 	Aquesta traducció xoca amb la de «socket» -> «connector». Jo
>   havia proposat «complement», però cal agafar-ho amb pinces...

Si, plug-in es el tros de programari que s'enxufa a altre program,
aleshores a mi conector no em quadra, sona del mecanisme que permet
enxufar, no el tros que s'enxufa.

> > sticky bit   = ??
> 	Hehe, aquesta és una traducció que em port� molts maldecaps en
>   el Midnight Commander. El bit «sticky» s'usava antigament per
>   mantenir el segment de text dels programes en memòria per accelerar-
>   ne l'execució. Ara s'usa en els directoris com /tmp (públicament
>   modificables) per evitar que un usuari o usuÃ? ria puga esborrar
>   fitxers creats per un altre/a. Com el resultat és que bé el segment
>   de text, bé el fitxer «permaneixen», se m'ocorregué traduir-lo per
>   «bit de permanença». Capta prou el significat, però no sé si la
>   gent ho relacionaria amb l'«sticky bit».

Jo tampoc ho sé, però crec que el descrius bé, i «bit de permanença» em
sona raonable, com una bona manera de descriure-lo a una persona nova.

records,
Matt

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
NEW from Yahoo! GeoCities - quick and easy web site hosting, just $8.95/month.
http://geocities.yahoo.com/ps/info1

----- End forwarded message -----

-- 
Ivan Vilata i Balaguer 	@ Powered by Debian GNU/Linux @
"Cogito, sed sum"    	@    apt-get a life!    @Reply to: