[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [TR] IMPORTANT: Petit recull de guia v0.4On Tue, Oct 09, 2001 at 07:42:17AM +0200, Antoni Bella wrote:
> > > plug-in     = connector
> > 	Aquesta traducció xoca amb la de «socket» -> «connector». Jo
> >   havia proposat «complement», però cal agafar-ho amb pinces...

Com tradueixen "socket" en castellà? Jo sempre he vist "plugin ->
conector" en les traduccions castellanes...

> > > shaded window  = ombra
> > 	Jo havia usat «finestra enrotllada» perquè és, de fet, l'estat en
> >   què es troba una «shaded window», i.e. el cos de la finestra no és
> >   visible, només la barra de títol. El fet d'«enrotllar» la finestra
> >   es desprén de l'efecte visual (animat) que sol donar el gestor de
> >   finestres.
> >
> Vejam que diuen per aquí, jo estic obert.

"Ombra" em pareix una traducció literal, sense massa sentit. La
traducció d'Iván em pareix mes encertada.

> > > sticky bit   = ??
> >
> > 	Hehe, aquesta és una traducció que em portà molts maldecaps en
> >   el Midnight Commander. El bit «sticky» s'usava antigament per
> >   mantenir el segment de text dels programes en memòria per accelerar-
> >   ne l'execució. Ara s'usa en els directoris com /tmp (públicament
> >   modificables) per evitar que un usuari o usuària puga esborrar
> >   fitxers creats per un altre/a. Com el resultat és que bé el segment
> >   de text, bé el fitxer «permaneixen», se m'ocorregué traduir-lo per
> >   «bit de permanença». Capta prou el significat, però no sé si la
> >   gent ho relacionaria amb l'«sticky bit».

També em quedaria amb la del Iván

> >   - lock file: «fitxer blocatge»?
> > 	Antoni proposa «fitxer blocat», però no és el mateix el fitxer que
> > 	ha estat blocat per no ser usat, que el fitxer que indica que un
> > 	altre fitxer ha estat blocat.
> I quin fitxer es aquest, podrias posar un exemple?

/var/lib/dpkg/lock, per exemple.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpj7_G2Wr6GW.pgp
Description: PGP signature


Reply to: