[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Envie fitxers _grans_?Hola...
D'ací poc estarè en condicions de enviar el ca.po dels boot-floppies.
El fitxer és enorme, així que vosaltres direu si vos farà gràcia rebre
quasi 200Kb en un mail d'aquesta llista.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E

Attachment: pgpsz6paLTAmr.pgp
Description: PGP signature


Reply to: