[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] dinsdag keysinging in WageningenOn Mon, Jul 12, 2004 at 11:01:40PM +0200, Jeroen van Wolffelaar wrote:
> On Mon, Jul 12, 2004 at 09:06:09PM +0200, Joost van Baal wrote:
> > On Mon, Jul 12, 2004 at 08:55:18PM +0200, Olivier wrote:
> > > 
> > > even voor de check: komt er morgen ook iemand die al in het web of trust
> > > van Debian zit? Anders is het voor niks...
> > 
> > Alleen Vincent Zweije en ik (allebei Debian developers) hebben gezegd
> > wellicht te komen.  Hrm, das een beetje weinig resultaat voor een trip
> > naar het moeilijk te bereiken Wageningen.  Of komen er nog andere mensen
> > die dat niet via de lijst hebben laten weten?
> 
> Zoals gezegd, kan ik niet deze week. Ben ook nog geen DD dus.

Anders prik je een datum en tijd wanneer jij en Wouter van Heyst wel
kunnen, en spreken we een volgende keer op b.v. Utrecht CS af?  In cafe
Belgie hebben ze ook goed bier :)

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: