[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] dinsdag keysinging in WageningenOn Mon, Jul 12, 2004 at 08:55:18PM +0200, Olivier wrote:
> 
> even voor de check: komt er morgen ook iemand die al in het web of trust
> van Debian zit? Anders is het voor niks...

Alleen Vincent Zweije en ik (allebei Debian developers) hebben gezegd
wellicht te komen.  Hrm, das een beetje weinig resultaat voor een trip
naar het moeilijk te bereiken Wageningen.  Of komen er nog andere mensen
die dat niet via de lijst hebben laten weten?

Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: