[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] dinsdag keysinging in WageningenOlivier schreef:

|| even voor de check: komt er morgen ook iemand die al in het web of trust
|| van Debian zit? Anders is het voor niks...

Ik ben zelf geen DD (ooit bijna geworden) maar heb inmiddels voldoende
signatures verzameld om praktisch in het web of trust van de meeste
developers te zitten.

Tot vanavond.                         Vincent.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: