[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

vandaag(!) keysigning in Wageningen (was: Re: [debian.nl] dinsdag keysinging in Wageningen)On Mon, Jul 12, 2004 at 10:47:03PM +0200, Olivier wrote:
> On Mon, 12 Jul 2004 21:17:46 +0200
> Paul Slootman <paul@wurtel.net> wrote:
> 
> > Ik kom denk ik ook wel, op de terugweg (voor mij :-) vanuit Amsterdam.
> > Ik denk wel dat ik dan wat eerder ben (is daar wat te eten? Of anders in
> > de buurt?), blijf ook niet zo lang.
> 
> er was nog iemand die een hapje wilde eten, anders kunnen we misschien wel
> eerder afspreken en dan ergens wat gaan eten met z'n allen? (en evt.
> daarna terugkomen voor mensen die later komen?)

Ik wil ook graag eten, en kan er op zn vroegst om 19:30 zijn.  (Ik kom
met de bus vanuit Arnhem.)

Tot vanavond, Groeten,

Joost

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: