[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] dinsdag keysinging in WageningenOn Mon, Jul 12, 2004 at 09:06:09PM +0200, Joost van Baal wrote:
> On Mon, Jul 12, 2004 at 08:55:18PM +0200, Olivier wrote:
> > 
> > even voor de check: komt er morgen ook iemand die al in het web of trust
> > van Debian zit? Anders is het voor niks...
> 
> Alleen Vincent Zweije en ik (allebei Debian developers) hebben gezegd
> wellicht te komen.  Hrm, das een beetje weinig resultaat voor een trip
> naar het moeilijk te bereiken Wageningen.  Of komen er nog andere mensen
> die dat niet via de lijst hebben laten weten?

Zoals gezegd, kan ik niet deze week. Ben ook nog geen DD dus.

--Jeroen

-- 
Jeroen van Wolffelaar
Jeroen@wolffelaar.nl (also for Jabber & MSN; ICQ: 33944357)
http://Jeroen.A-Eskwadraat.nl

Attachment: pgp496E0IipEH.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl

Reply to: