[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [debian.nl] dinsdag keysinging in WageningenOn Mon 12 Jul 2004, Joost van Baal wrote:
> On Mon, Jul 12, 2004 at 08:55:18PM +0200, Olivier wrote:
> > 
> > even voor de check: komt er morgen ook iemand die al in het web of trust
> > van Debian zit? Anders is het voor niks...
> 
> Alleen Vincent Zweije en ik (allebei Debian developers) hebben gezegd
> wellicht te komen.  Hrm, das een beetje weinig resultaat voor een trip
> naar het moeilijk te bereiken Wageningen.  Of komen er nog andere mensen
> die dat niet via de lijst hebben laten weten?

Ik kom denk ik ook wel, op de terugweg (voor mij :-) vanuit Amsterdam.
Ik denk wel dat ik dan wat eerder ben (is daar wat te eten? Of anders in
de buurt?), blijf ook niet zo lang.

Evt. als er iemand van Amsterdam die kant op gaat, dan kunnen die wel
meerijden. Ik denk dat ik rond 19 uur vertrek, in de buurt van
Sloterdijk (prive email voor details).


Paul Slootman

_______________________________________________
Dutch Debian developers mailing list
developers@debian.nl


Reply to: