[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LiS-styret] Re: Commercial involvement of SLX Debian Labs in Debian Edu marketOn Wed, 2004-07-28 at 19:29, Knut Yrvin wrote:
> onsdag 28. juli 2004, 18:50, skrev Morten Ingebrigtsen:
> > Hva er/blir SLX D.L. politikk på dette området?
> 
> Den samme som den har vært hele tiden: 
> 
> http://developer.skolelinux.no/info/prosjektet/referater/troverdig_org.txt
> 
> - Knut

Jeg kan ikke erindre at vi kom til noen konklusjon ang. dette (hvorvidt
stiftelsen skulle selge tjenester) på møtet. Det fremgår heller ikke av
referatet du henviser til. Jeg vet det har vært diskutert i andre
sammenhenger og jeg har alltid vært negativ til det.

Hva er status på dette i dag? Kanskje du kan spesifisere?

-- 
Morten Ingebrigtsen <morteni@skolelinux.no>
Skolelinux
Reply to: