[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: native packagesScripsit Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>

> Forcing me to keep copies of those binary files that have changed
> inside the debian directory is a complete kludge,

Who says they have to be in the debian directory? dpkg-source handles
changes in other parts of the source tree just fine.
> 
-- 
Henning Makholm     "Den nyttige hjemmedatamat er og forbliver en myte.
          Generelt kan der ikke peges på databehandlingsopgaver af
         en sådan størrelsesorden og af en karaktér, som berettiger
       forestillingerne om den nye hjemme- og husholdningsteknologi."Reply to: