[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Thunderbird ile ilgili birkaç soruveli akçakaya wrote:

Tekrar merhaba,
Maalesef dedi�iniz menü seçene�i sadece sıralama yapıyor. Bense, aynı konu ba�lı�ına ait maillerin gelen kutusunda tek mail gibi gözükmesini istiyorum. �rne�in , "Re: Thunderbird ile ilgili birkaç soru" konu ba�lı�ı gelen kutusunda tek mail gibi listelensin, ben o maili seçti�imde önce benim sorum, sonra sizin cevabınız sonra benim cevabım sonra sizin cevabınız �eklinde göstersin. Yani ben maili açtı�ımda sıra ile kim yazmı�sa tek mailde okuyayım. Thunderbird'in seçeneklerini inceledim ancak bulamadım. Ek bi eklenti var mı onu merak ediyorum. Ya da yapılabilir mi?
İlginize çok te�ekkürler,
Ä°yi geceler....

Cafer �im�ek yazmı�:

View -> Sort By -> Threaded seçeneklerini takip etti�iniz halde
istedi�iniz olmuyor mu?

veli akçakaya <v.akcakaya@gmail.com> writes:


Merhaba,
Cevabınıza te�ekkürler, ancak benim iste�im konu ba�lıklarına göre sıralama de�il konu ba�lı�ı ne olursa olsun aynı konu ba�lı�ına sahip olanları tek konu ba�lı�ı altında listelemesi thunderbird'in, tıpkı
gmail'de oldu�u gibi.

Kolay gelsin...
Cafer Simsek yazmı�

Sayın Veli AKÇAKAYA, gmail'in arayüzündeki uygulamaya en yakın etkiyi yakalamak için yerleşim ayarınızı, yatay yapıp, mesaj kutusunu da açarsanız yakalayabilirsiniz diye düşünüyorum. (1. View > Layout > Wide View ||| 2. View > Layout > Message Pane (F8)). Gmail'in yaptığı, bizim thunderbird'ümüzün ağaç şemada gösterdiği tüm iletileri, herhangi biri çağırıldığında, tarih sırasına göre aşağısına ya da yukarısına yerleştirmek ama Thunderbird'ün bunu yaotığını sanmıyorum. Hazır sırası gelmişken, ben de karakter kodlamasıyla ilgili bir şey sormak istiyorum. Kısaca, Thunderbird'ün, her iletinin kodlamasını otomatik tanımlayıp, uygun çözümlemeyi yapması nasıl mümkün oluyor? Auto-Detect altında sadece Çince, Rusça gibi kendine özgü alfabeleri olan diller listelenmiş. Teşekkürler.Reply to: