[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Thunderbird ile ilgili birkaç soruView -> Sort By -> Threaded  seçeneklerini takip ettiğiniz halde
istediğiniz olmuyor mu?

veli akçakaya <v.akcakaya@gmail.com> writes:

> Merhaba,
> Cevabınıza teşekkürler, ancak benim isteğim konu başlıklarına göre
> sıralama değil konu başlığı ne olursa olsun aynı konu başlığına sahip
> olanları tek konu başlığı altında listelemesi thunderbird'in, tıpkı
> gmail'de olduğu gibi.
>
> Kolay gelsin...
> Cafer Simsek yazmış:
>
>>View -> Sort By -> Threaded seçeneklerini takip ederseniz,
>>istediğinize ulaşabilirsiniz. Ayrıca belirteyim, Gmail ve diğer Thread
>>destekli MUA'lar konuya göre sıralama yapmıyorlar, mesaj
>> başlıklarındaki referanslara göre bu işlemi gerçekleştiriyorlar.  
>>
>
>
>
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-turkish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>

-- 
Cafer Şimşek
http://cafer.orgReply to: