[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xorg da son durum ve yardım talebiPrş, 2005-07-14 tarihinde 11:38 +0300 saatinde, Azer Demir yazdı:
> merhaba,

Merhaba,

> hiç denemedim ama istediğiniz komutu içine koyduğunuz bir betik 
> hazırlayıp bunu /etc/init.d dizininin altına koyarsanız ikinci çalışma 
> düzeyine geçildiğinde çalıştırılabilir. tabii bu komut (setxkbmap 
> -layout tr) x'de giriş yapılmamışken çalıştırılamıyorsa o zaman etki de 
> etmeyebilir. çünkü 2. çalışma düzeyinde henüz x başlatılmamıştır.

Xorg yapılandırmasında bir sorun yok ise buna gerekyok aslında,
xorg.conf dosyasında klavye ayarlarında "xkblayout" seçeneği "tr" olarak
ayarlanır. problemin kaynağı xfree86'dan xorg'a geçerken klavye
yapılandırmasında "xkbrules" seçeneğinin "xree86" olarak kalmasından
kaynaklanıyor sanırım. En iyisi "dpkg-reconfigure xserver-xorg"
komutuyla baştan yeni bir yapılandırma oluşturmak olacaktır.


> bunun dışında gnome yapılandırma düzenleyicisinin 
> "/desktop/gnome/peripherals/keyboard/xkb" yolunda gözüken anahtarları 
> xorg'un yapılandırma dosyasında klavye için yapılmış ayarlarla aynı 
> olacak şekilde düzenlerseniz sorununuz düzelir gibi geliyor. tabii xorg 
> yapılandırmasında bir problem yoksa.

Gnome ayarlarını değiştirmeniz gerekiyor, farklı bir klvye seçeneği
seöili olabilir.

> kolay gelsin.

-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: