[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GIMP PNG SorunuOn Wed, 2005-02-16 at 21:12 +0200, Recai Oktas wrote:
> > şaka bir yana var mı fikri olan?
> 
> Sadece birkac tahmin... Grub'in devrede oldugu safhada (ustelik
> seceneksel bir eye-candy ozelligi icin) kitaplik bagimliligi istenmez
> gibime geliyor. Statik baglasaniz kod siser. XPM ise gerceklemesi
> PNG'ye gore daha basit oldugundan tercih edilmis olabilir.

xpm formatına baktığımda ne demek istediğinizi net olarak anladım. xpm'i
de ikilik düzende bir dosya formatı zannetmek gibi bir yanılgıya
düşmüşüm.


-- 
Can Burak Çilingir  |  o
http://canb.net   | ----
canburak@jabber.org |  ;
           |  / \
parkyeri       | /

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: