[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: GIMP XPM SorunuMerhaba,

On Wed, 2005-02-16 at 17:52 +0200, Selcuk Erdem wrote:
> Grubın splash image'indan bahsediyorsak ben XPM dışında kullanılamıyor
> diye biliyorum, yanılıyorsam ya da başka bir çözüm bilen varsa
> düzeltin lütfen.

Haklısınız, az önce kontrol ettim, kullanılamıyormuş. En makul yol yine
ImageMagick ile gelen `convert` aracını kullanmak olsa gerek.
-- 
.O.
..O  Enver ALTIN          |  http://skyblue.gen.tr/
OOO  Software developer @ Parkyeri | http://www.parkyeri.com/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: