[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

GIMP PNG Sorunu> Haklısınız, az önce kontrol ettim, kullanılamıyormuş. En makul yol yine
> ImageMagick ile gelen `convert` aracını kullanmak olsa gerek.
neden kullanamıyor acaba merak ettim. grub kodlayıcıları png okumayı ya
da okuyan kütüphaneleri kullanmayı mı bilmiyor acaba?

şaka bir yana var mı fikri olan?

-- 
Can Burak Çilingir  |  o
http://canb.net   | ----
canburak@jabber.org |  ;
           |  / \
parkyeri       | /

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: