[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfråga (igen)On Tue, 2015-03-31 at 19:27 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Hej!
> 
> Nu har jag en ny fråga. Följande kommandorad i ett script:
> 
> tar czf /data/test/fw_m8boot_20150331_191001.tgz /data/svn/fw_m8boot
> 
> Ändrar creation date (det är väl det som syns i ls -l?) rekursivt i
> hela /data/svn/fw_m8boot. Verkar helt bisarrt. Eller ska det vara så? I
> så fall får jag kopiera mappen och sedan köra tar. Jag har inte lagt
> märke till det tidigare direkt i bash.

Det är inte så att du använder nåt konstigt filsystem på /data ?

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: