[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfråga (igen)On Thu, 2 Apr 2015 20:52:09 +0200
Per Andersson <avtobiff@gmail.com> wrote:

> 2015-04-01 11:59 GMT+02:00  <jan@lillahusetiskogen.se>:
> > On Wed, 1 Apr 2015 01:47:34 +0200
> >
> > Jo, jag menade modifieringstiden... Och när jag skapar arkivet.
> >
> > Scripten finns i bifogad fil, svnbackup.txt.
> >
> > crontab kör det första scriptet svnback.sh
> > svnback.sh kör svndo.sh två gånger
> > svndo skapar run.sh som sköter arkiveringen
> 
> I scriptet svndo.sh
> 
>     find "$SVN/$1" -newer OLDDATE -exec touch CHANGED {} \;
> 
> Ovanstående rad kommer att exekvera touch med alla filer som är nyare
> än filen OLDDATE som argument. Det är därför dina timestamps blir
> uppdaterade då touch uppdaterar atime, ctime och mtime. Det kan räcka
> om du tar bort {}, som ersätts med aktuellt filnamn.
> 
> 
> Om du inte redan testat dem kan jag rekommendera obnam eller
> rdiff-backup för backuper.
> 
> 
> --
> Per
> 
> 

Tack så mycket!

Problemet löst tack vara debianlistan. Vad gjorde jag utan den?

mvh
/Janne


Reply to: