[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Utöka en Btrfs volumHej

Jag har några servrar som kör Debian och Ubuntu, och har under installationen valt att skapa en liten /boot partition samt två logiska partitioner för / och swap. /boot kör ext4 och / kör btrfs.

Servrarna är virtuella och nu vill jag ge servern mer disk. Jag har ökat storleken på disken i VMware och fdisk ser den nya storleken på disken. Men nu måste ju även den sista logiska partitionen för / expandera innan jag kan utöka filsystemet med "btrfs filesystem resize max /"

Då servern inte har något GUI så kan jag inte använda något grafiskt verktyg för detta. Vad jag förstått ska man kunna ta bort partitionen och skapa upp en ny störa partition sålänge som startsektorn är exakt samma.

När jag försöker göra detta med fdisk så kan jag inte öka sda6 innan jag först ökat sda2, och efter jag ökat sda2 så får jag inte längre ange samma startsektor för sda5 eller 6.

Jag misstänker att detta beror på att startsektorn inte ligger i början av en cylinder och att fdisk inte tillåter en att börja partitionen var som helst.

Såhär ser disken ut i fdisk:

Disk /dev/sda: 25.8 GB, 25769803776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 3133 cylinders, total 50331648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0005e42d

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *    2048   499711   248832  83 Linux
/dev/sda2     501758  33552383  16525313  5 Extended
/dev/sda5 501760 2500607 999424 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6     2502656  33552383  15524864  83 Linux

Command (m for help): d
Partition number (1-6): 2

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e  extended
Select (default p): e
Partition number (1-4, default 2):
Using default value 2
First sector (499712-50331647, default 499712): 501758
Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (501758-50331647, default 50331647):
Using default value 50331647

Command (m for help): n
Partition type:
  p  primary (1 primary, 1 extended, 2 free)
  l  logical (numbered from 5)
Select (default p): l
Adding logical partition 5
First sector (503806-50331647, default 503806):

Jag har via parted lyckats att expandera partitionen och behålla samma startsektor genom följande kommandon:

parted /dev/sda resizepart 2
parted /dev/sda resizepart 6

Men när man kör dessa resize i parted så får man denna varning:

WARNING: you are attempting to use parted to operate on (resize) a file system. parted's file system manipulation code is not as robust as what you'll find in dedicated, file-system-specific packages like e2fsprogs. We recommend you use parted only to manipulate partition tables, whenever possible. Support for performing most operations on most types of file systems will be removed in an upcoming release.

Så känns inte som något som man bör förlita sig på kommer funka länge till.

Är det någon som vet hur man gör för att expandera btrfs via cli verktyg utan att använda parted?

Mvh
Roger


Reply to: