[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfråga (igen)On Wed, 01 Apr 2015 13:46:03 +0200
Sven Arvidsson <sa@whiz.se> wrote:

> On Tue, 2015-03-31 at 19:27 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> > Hej!
> > 
> > Nu har jag en ny fråga. Följande kommandorad i ett script:
> > 
> > tar czf /data/test/fw_m8boot_20150331_191001.tgz /data/svn/fw_m8boot
> > 
> > Ändrar creation date (det är väl det som syns i ls -l?) rekursivt i
> > hela /data/svn/fw_m8boot. Verkar helt bisarrt. Eller ska det vara
> > så? I så fall får jag kopiera mappen och sedan köra tar. Jag har
> > inte lagt märke till det tidigare direkt i bash.
> 
> Det är inte så att du använder nåt konstigt filsystem på /data ?
> 

Nej vanligt ext4.

/Janne


Reply to: