[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfråga (igen)On Wed, 1 Apr 2015 01:47:34 +0200
Per Andersson <avtobiff@gmail.com> wrote:

> 2015-03-31 19:27 GMT+02:00 <jan@lillahusetiskogen.se>:
> > Hej!
> >
> > Nu har jag en ny fråga. Följande kommandorad i ett script:
> >
> > tar czf /data/test/fw_m8boot_20150331_191001.tgz /data/svn/fw_m8boot
> >
> > Ändrar creation date (det är väl det som syns i ls -l?) rekursivt i
> > hela /data/svn/fw_m8boot. Verkar helt bisarrt. Eller ska det vara
> > så? I så fall får jag kopiera mappen och sedan köra tar. Jag har
> > inte lagt märke till det tidigare direkt i bash.
> 
> Menar du att det ändras i /data/svn/fw_m8boot när du gör arkivet?
> Eller menar du när du extraherar arkivet?
> 
> Utifrån vad du berättar kan jag inte reproducera beteendet.
> 
> 
> Gör scriptet något mer?
> 
> Vad kör du för version av tar?
> 
> Har du något relevant för tar i din miljö (env | grep TAR) ?
> 
> 
> Det som ls -l visar är modifieringstiden, mtime, dvs när datan i filen
> ändrades.
> 
> 
> --
> Per
> 
> 

Jag är fortfarande väldigt förbryllad. Med lite tur är det bara jag som
är korkad.

Jo, jag menade modifieringstiden... Och när jag skapar arkivet.

Scripten finns i bifogad fil, svnbackup.txt.

crontab kör det första scriptet svnback.sh
svnback.sh kör svndo.sh två gånger
svndo skapar run.sh som sköter arkiveringen

Versionen är tar (GNU tar) 1.26 och inget relevant för tar i miljön.

Versionen av Debian är 7.8.
Linux sloth 3.2.0-4-686-pae #1 SMP Debian 3.2.65-1 i686 GNU/Linux


I filen resultat.txt finns listning av vad som händer.

När jag skrev scripten testade jag på min desktopdator och där fungerar
det som väntat.

/Janne
root@sloth:/data/svn# cat svnback.sh 
#!/bin/bash

touch WHEN

#create a file with the date without trailing LF
date +"%Y%m%d_%H%M%S" | tr -d '\n' > NEWDATE

#do needed backups
./svndo.sh "fw_m8a"
./svndo.sh "fw_m8boot"

#save date
mv NEWDATE OLDDATE

#EOF

 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8<

root@sloth:/data/svn# cat svndo.sh 
#!/bin/bash

TARGET="/data/test"
SVN="/data/svn"

#check if repository changed since last time
rm CHANGED 2> /dev/null
find "$SVN/$1" -newer OLDDATE -exec touch CHANGED {} \;

if [ -e CHANGED ]; then
 echo "$1 will be backed up" >> svn.log

 echo -n "tar czf $TARGET/$1_" > run.sh
 cat NEWDATE >> run.sh
 echo ".tgz $SVN/$1" >> run.sh

 sh run.sh

else
 echo "$1 already backed up" >> svn.log
fi

#EOF

 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8< 8<

root@sloth:/data/svn# cat run.sh 
tar czf /data/test/fw_m8boot_20150401_113318.tgz /data/svn/fw_m8boot
root@sloth:/data/svn# 
root@sloth:/data/svn# ls -lR fw_m8a/
fw_m8a/:
total 24
-rwxrwxrwx 1 root svn 229 Apr 1 11:33 README.txt
drwxrwxrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:33 conf
drwxrwsrwx 6 root svn 4096 Apr 1 11:33 db
-rwxrwxrwx 1 root svn  2 Apr 1 11:33 format
drwxrwxrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:33 hooks
drwxrwxrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:33 locks

fw_m8a/conf:
total 12
-rwxrwxrwx 1 root svn 1080 Apr 1 11:33 authz
-rwxrwxrwx 1 root svn 309 Apr 1 11:33 passwd
-rwxrwxrwx 1 root svn 2279 Apr 1 11:33 svnserve.conf

fw_m8a/db:
total 64
-rwxrwxrwx 1 jan svn   2 Apr 1 11:33 current
-rwxrwxrwx 1 root svn  22 Apr 1 11:33 format
-rwxrwxrwx 1 root svn   5 Apr 1 11:33 fs-type
-rwxrwxrwx 1 root svn 1920 Apr 1 11:33 fsfs.conf
-rwxrwxrwx 1 root svn   2 Apr 1 11:33 min-unpacked-rev
-rwxrwxrwx 1 jan svn 17408 Apr 1 11:33 rep-cache.db
drwxrwsrwx 3 root svn 4096 Apr 1 11:33 revprops
drwxrwsrwx 3 root svn 4096 Apr 1 11:33 revs
drwxrwsrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:33 transactions
-rwxrwxrwx 1 jan svn   2 Apr 1 11:33 txn-current
-rwxrwxrwx 1 root svn   0 Apr 1 11:33 txn-current-lock
drwxrwsrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:33 txn-protorevs
-rwxrwxrwx 1 root svn  37 Apr 1 11:33 uuid
-rwxrwxrwx 1 root svn   0 Apr 1 11:33 write-lock

fw_m8a/db/revprops:
total 4
drwxrwsrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:33 0

fw_m8a/db/revprops/0:
total 16
-rwxrwxrwx 1 root svn 50 Apr 1 11:33 0
-rwxrwxrwx 1 jan svn 112 Apr 1 11:33 1
-rwxrwxrwx 1 jan svn 110 Apr 1 11:33 2
-rwxrwxrwx 1 jan svn 134 Apr 1 11:33 3

fw_m8a/db/revs:
total 4
drwxrwsrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:33 0

fw_m8a/db/revs/0:
total 652
-rwxrwxrwx 1 root svn  115 Apr 1 11:33 0
-rwxrwxrwx 1 jan svn 299692 Apr 1 11:33 1
-rwxrwxrwx 1 jan svn 286884 Apr 1 11:33 2
-rwxrwxrwx 1 jan svn 67665 Apr 1 11:33 3

fw_m8a/db/transactions:
total 0

fw_m8a/db/txn-protorevs:
total 0

fw_m8a/hooks:
total 36
-rwxrwxrwx 1 root svn 2022 Apr 1 11:33 post-commit.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 1663 Apr 1 11:33 post-lock.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2344 Apr 1 11:33 post-revprop-change.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 1592 Apr 1 11:33 post-unlock.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 3510 Apr 1 11:33 pre-commit.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2410 Apr 1 11:33 pre-lock.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2818 Apr 1 11:33 pre-revprop-change.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2100 Apr 1 11:33 pre-unlock.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2852 Apr 1 11:33 start-commit.tmpl

fw_m8a/locks:
total 8
-rwxrwxrwx 1 root svn 139 Apr 1 11:33 db-logs.lock
-rwxrwxrwx 1 root svn 139 Apr 1 11:33 db.lock
root@sloth:/data/svn# date
Wed Apr 1 11:50:24 CEST 2015
root@sloth:/data/svn# ./svnback.sh 
tar: Removing leading `/' from member names
tar: Removing leading `/' from member names
root@sloth:/data/svn# ls -lR fw_m8a/
fw_m8a/:
total 24
-rwxrwxrwx 1 root svn 229 Apr 1 11:50 README.txt
drwxrwxrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:50 conf
drwxrwsrwx 6 root svn 4096 Apr 1 11:50 db
-rwxrwxrwx 1 root svn  2 Apr 1 11:50 format
drwxrwxrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:50 hooks
drwxrwxrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:50 locks

fw_m8a/conf:
total 12
-rwxrwxrwx 1 root svn 1080 Apr 1 11:50 authz
-rwxrwxrwx 1 root svn 309 Apr 1 11:50 passwd
-rwxrwxrwx 1 root svn 2279 Apr 1 11:50 svnserve.conf

fw_m8a/db:
total 64
-rwxrwxrwx 1 jan svn   2 Apr 1 11:50 current
-rwxrwxrwx 1 root svn  22 Apr 1 11:50 format
-rwxrwxrwx 1 root svn   5 Apr 1 11:50 fs-type
-rwxrwxrwx 1 root svn 1920 Apr 1 11:50 fsfs.conf
-rwxrwxrwx 1 root svn   2 Apr 1 11:50 min-unpacked-rev
-rwxrwxrwx 1 jan svn 17408 Apr 1 11:50 rep-cache.db
drwxrwsrwx 3 root svn 4096 Apr 1 11:50 revprops
drwxrwsrwx 3 root svn 4096 Apr 1 11:50 revs
drwxrwsrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:50 transactions
-rwxrwxrwx 1 jan svn   2 Apr 1 11:50 txn-current
-rwxrwxrwx 1 root svn   0 Apr 1 11:50 txn-current-lock
drwxrwsrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:50 txn-protorevs
-rwxrwxrwx 1 root svn  37 Apr 1 11:50 uuid
-rwxrwxrwx 1 root svn   0 Apr 1 11:50 write-lock

fw_m8a/db/revprops:
total 4
drwxrwsrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:50 0

fw_m8a/db/revprops/0:
total 16
-rwxrwxrwx 1 root svn 50 Apr 1 11:50 0
-rwxrwxrwx 1 jan svn 112 Apr 1 11:50 1
-rwxrwxrwx 1 jan svn 110 Apr 1 11:50 2
-rwxrwxrwx 1 jan svn 134 Apr 1 11:50 3

fw_m8a/db/revs:
total 4
drwxrwsrwx 2 root svn 4096 Apr 1 11:50 0

fw_m8a/db/revs/0:
total 652
-rwxrwxrwx 1 root svn  115 Apr 1 11:50 0
-rwxrwxrwx 1 jan svn 299692 Apr 1 11:50 1
-rwxrwxrwx 1 jan svn 286884 Apr 1 11:50 2
-rwxrwxrwx 1 jan svn 67665 Apr 1 11:50 3

fw_m8a/db/transactions:
total 0

fw_m8a/db/txn-protorevs:
total 0

fw_m8a/hooks:
total 36
-rwxrwxrwx 1 root svn 2022 Apr 1 11:50 post-commit.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 1663 Apr 1 11:50 post-lock.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2344 Apr 1 11:50 post-revprop-change.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 1592 Apr 1 11:50 post-unlock.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 3510 Apr 1 11:50 pre-commit.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2410 Apr 1 11:50 pre-lock.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2818 Apr 1 11:50 pre-revprop-change.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2100 Apr 1 11:50 pre-unlock.tmpl
-rwxrwxrwx 1 root svn 2852 Apr 1 11:50 start-commit.tmpl

fw_m8a/locks:
total 8
-rwxrwxrwx 1 root svn 139 Apr 1 11:50 db-logs.lock
-rwxrwxrwx 1 root svn 139 Apr 1 11:50 db.lock
root@sloth:/data/svn# 

Reply to: