[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

OT: bashfrågaJag behöver en fil som innehåller en datumsträng utan LF i slutet.
Skulle naturligtvis kunna skriva ett C-program som ger mig exakt det
men jag skulle vilja göra det i ett bash-script.

Nedanstående fungerar men det känns väldigt yxigt, speciellt
sed-kommandot. Någon som har ett bättre förslag?

date +"%Y%m%d_%H%M%S" > tmp
sed s/\
// tmp > NEWDATE 2> /dev/null

Med hopp om svar.
/Janne


Reply to: