[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfrågajan@lillahusetiskogen.se:

Skulle naturligtvis kunna skriva ett C-program som ger mig exakt det men jag skulle vilja göra det i ett bash-script.

http://lmgtfy.com/?q=cut+newline+from+end+of+line+linux+bash ger mig:

  date +"%Y%m%d_%H%M%S" | xargs echo -n

Fast det ger tre binärer (date, xargs och echo), då kanske Perl kan vara snabbare:

  perl -e 'use POSIX;print strftime("%Y%m%d_%H%M%S",localtime)'

--
\\// Peter - http://www.softwolves.pp.se/


Reply to: