[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfrågaOn Mon, 30 Mar 2015 15:59:46 +0200,
jan@lillahusetiskogen.se<jan@lillahusetiskogen.se> wrote:

>Jag behöver en fil som innehåller en datumsträng utan LF i slutet.
>Skulle naturligtvis kunna skriva ett C-program som ger mig exakt det
>men jag skulle vilja göra det i ett bash-script.
>
>Nedanstående fungerar men det känns väldigt yxigt, speciellt
>sed-kommandot. Någon som har ett bättre förslag?
>
>date +"%Y%m%d_%H%M%S" > tmp
>sed s/\
>// tmp > NEWDATE 2> /dev/null
>

Du skulle kunna använda tr:

date +"%Y%m%d_%H%M%S" | tr -d '\n'

http://lists.gnu.org/archive/html/bug-coreutils/2007-08/msg00026.html

-- Andreas Rönnquist
mailinglists@gusnan.se
gusnan@gusnan.se


Reply to: