[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfrågaOn Mon, 2015-03-30 at 15:59 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Jag behöver en fil som innehåller en datumsträng utan LF i slutet.
> Skulle naturligtvis kunna skriva ett C-program som ger mig exakt det
> men jag skulle vilja göra det i ett bash-script.
> 
> Nedanstående fungerar men det känns väldigt yxigt, speciellt
> sed-kommandot. Någon som har ett bättre förslag?
> 
> date +"%Y%m%d_%H%M%S" > tmp
> sed s/\
> // tmp > NEWDATE 2> /dev/null
> 
> Med hopp om svar.
> /Janne

Det går i iaf att förenkla det:

date +"%Y%m%d_%H%M%S" | tr -d '\n'

Men om du läser in det värdet som en variabel i ett script tror jag inte
det spelar någon roll med newline på slutet eller inte.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 6FAB5CD5


Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: