[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: OT: bashfrågaOn 30 Mar 2015 15:59 +0200, from jan@lillahusetiskogen.se:
> Jag behöver en fil som innehåller en datumsträng utan LF i slutet.
> Skulle naturligtvis kunna skriva ett C-program som ger mig exakt det
> men jag skulle vilja göra det i ett bash-script.
> 
> Nedanstående fungerar men det känns väldigt yxigt, speciellt
> sed-kommandot. Någon som har ett bättre förslag?
> 
> date +"%Y%m%d_%H%M%S" > tmp
> sed s/\
> // tmp > NEWDATE 2> /dev/null

$ echo -n "$(date +'%Y%m%d_%H%M%S')" > tmp
$ hexdump -C tmp
00000000 32 30 31 35 30 33 33 30 5f 31 36 31 39 30 37   |20150330_161907|
0000000f
$

kanske kan vara något?

Alternativt använd "printf" istället för "echo -n":

$ printf "%s" "$(date +'%Y%m%d_%H%M%S')" > tmp

för samma resultat.

-- 
Michael Kjörling • https://michael.kjorling.se • michael@kjorling.se
OpenPGP B501AC6429EF4514 https://michael.kjorling.se/public-keys/pgp
         “People who think they know everything really annoy
         those of us who know we don’t.” (Bjarne Stroustrup)


Reply to: