[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: slughar tappat bort min mobil, men finns som bittin@hellokitty.com på msn
och har en skype jag aldrig använder :p

On 5/6/11, Bardia <bardiazakeri@gmail.com> wrote:
> hej!
> vad är din nr och så?
> så kan jag skriva det.
> så kan vi mötas på slugnågon måndag här framöver
> men på måndag kan jag inte för då jag och min klass ska tillrom.
> men måndagen efter kanske.
> ska ut och göra endel idag faktikst.
> me banken etc.
> men har du skype eller msn
> Martin Jernberg skrev 2011-05-06 08:23:
>> Jag brukar vara där ibland, riktigt trevligt folk som brukar träffas
>> på Engelbrektsgatan 4 i Stockholm dock är det max en 10-15 personer
>> där :p
>>
>> On 5/2/11, Bardia Zakeri<bardiazakeri@gmail.com>  wrote:
>>> någon som känner till slug och brukarvara där på måndagar ? för er som
>>> bor i
>>> stockholm  stockholm  linux users
>>>
>>>
>>> --
>>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
>>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
>>> listmaster@lists.debian.org
>>> Archive:
>>> [🔎] D828F76FDC834A71B7DE0B6149B8507C@BARDIASHP">http://lists.debian.org/[🔎] D828F76FDC834A71B7DE0B6149B8507C@BARDIASHP
>>>
>>>
>
>


Reply to: